Pytanie i odpowiedź 125

Ponowne szkolenie

Pytanie i odpowiedź na nie dana przez Obecność Jedynego 7 stycznia 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Jaka jest przyczyna, aby człowiek miał Mistrza w Duchowości na planie subtelnym z Hierarchii Światła i wciąż na nowo w każdym kolejnym wcieleniu odbywał szkolenie, włączając przedmioty, które zostały już zdane i przepracowane we wcześniejszych wcieleniach?

Odpowiedź: Każda dusza, przychodząc w nowe wcielenie, bez względu na to, jak wywyższona i zaawansowana jest w swoim Duchowym rozwoju w Sieci Światła, aby w ogóle mogła się wcielić, konieczne jest, aby dość mocno obciążyła się karmicznie.

A następnie, gdy już jest ona we wcieleniu, natychmiast startuje proces odpracowania ujemnej karmy i wszystkich towarzyszących jej szkodliwych programów, kodowań i blokad. Wiąże się to z potrzebą posiadania przez człowieka Mistrza na planie subtelnym z Hierarchii Światła, który poprowadzi go, gdy nadejdzie czas i człowiek stanie się wystarczająco świadomy i zapragnie rozwijać się duchowo.

A potem, gdy człowiek postąpi na Drodze duchowego rozwoju, nadchodzi chwila, kiedy on przechodzi przez próby na 12 promieniach w Szkole Misteriów Pana Majtrei, aby ponownie rozpocząć proces otwierania swoich głównych 12 czakramów i ponownie uzyskać możliwości, aby w obecnym wcieleniu przejawić swoje Boskie cechy i zdobyć nowe, a także możliwość wykorzystania doskonałości swojej Duszy. I aby jego Wyższa Obecność JAM JEST na 100% weszła we wcielenie do jego 4 niższych ciał i przejawiała się przez wszystkie jego myśli, uczucia, słowa i czyny.

A gdy Dusza od początku jest wystarczająco wywyższona w Świetle, może ona przejść przez wszystkie próby bardzo szybko, z łatwością i kontynuować swój rozwój, przystępując do wypracowania nowych Boskich cech i cnót i stale polepszając swoją doskonałość.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net