Pytanie i odpowiedź 124

Bezpieczne Błogosławienie

Pytanie wysłane w języku rosyjskim na stronę ZJEDNOCZENIE 13 grudnia 2018 r. i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 7 stycznia 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Czy można i czy należy wymawiać "Błogosławienie tego, kto potrzebuje" i inne błogosławieństwa bezpośrednio do osoby, do której są one skierowane? Czy stanowi to naruszeniae Pięciu Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości?

Odpowiedź: Człowiek może robić wszystko, co zechce. Dana jest mu wolna wola. Inna kwestia, czy jest to dobre z punktu widzenia Pana i czy istnieje potrzeba osobistego błogosławienia innego człowieka, bez względu na to, czy obaj są sami, czy w miejscu publicznym, i jeśli to robią, czy jest to naruszeniem Pięciu Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości.?

Odpowiedź na to pytanie jest taka, że zawsze jest bardzo dobrze i trzeba, by ludzie błogosławili, zarówno nawzajem, jak i jednostronnie. Właśnie dlatego dano Błogosławieństwa na stronie internetowej ZJEDNOCZENIA. Jednak, żyjąc w zmienionych warunkach życia na waszej planecie, z powodu pojawienia się i stopniowego powiększania się liczby przedstawicieli nowej sieci iluzji, najważniejszą troską i odpowiedzialnością każdego człowieka jest zachowanie czystości, a zatem i Żywego Życia własnej Duszy.

Zatem człowiek może osobiście/bezpośrednio błogosławić tylko ludzi, o których wie, że ich Dusze są czyste. A ponieważ prawie wszyscy ludzie na tej planecie są bez tej wiedzy i jasnej wizji, najlepiej jest, by człowiek wymawiający błogosławieństwo całkowicie nakrył włosy i skórę całego ciała bawełnianą tkaniną. A jeśli brak mu możliwości podjąć się tych prewencyjnych środków ostrożności, niech błogosławi człowieka/ludzi przy pierwszej możliwości, kiedy znajdzie sam w zamkniętym pomieszczeniu z zasłoniętymi oknami, gdzie nikt nie może go zobaczyć, gdy jest otwarty do Boga podczas wymawiania błogosławieństwa.

To samo zalecenie dotyczy także wykonania którejkolwiek innej praktyki duchowej.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net