Błogosławieństwo Obecności Jedynego na nowy rok 2019

1 stycznia 2019 r

 

Obecność JedynegoMiłe Moje Dzieci Światła,

Szczęśliwego Nowego Roku 2019,

JAM JEST Obecność Jedynego Błogosławię was, abyście były Żywe, Zdrowe i Szczęśliwe!

A to oznacza, abyście czyniły to, co potrzeba:
blue dotBy uchowały swoją Czystość, ponieważ wtedy jesteście Żywe.
blue dotBy zachowały i uchroniły swoje Zdrowie i polepszyły je, co staje się poprzez życie w przestrzeganiu Moich Przykazań i Praw i w ciągłym karmicznym oczyszczaniu, a następnie w przetworzeniu i wyzwoleniu się od wszystkich szkodliwych programów, kodowań i blokad, a także od ich szkodliwych wyników i skutków/konsekwencji. Do szybkiego i łatwego karmicznego oczyszczania wykonujcie trzy najpotężniejsze Duchowe praktyki – Duchową praktykę „12 Ukłonów”, Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni” oraz Duchową praktykę „Przebaczenie [z bliźnim]”, które wam dałem właśnie do użycia w tych czasach, czasie i półczasie – do chwili Wielkiego Przejścia i po nim/później.
blue dotBy były szczęśliwe – Szczęście jest stanem waszej Duszy i ona przebywa w nim:

1) kiedy jesteście Mi Wdzięczne za wszystko, co wam się przydarza i co dzieje się w ogóle, w tym także waszym bliskim;
2) gdy jesteście w stanie Radości, Pokoju i Harmonii / Harmonii, Pokoju i Radości;
3) gdy ciągle pracujecie i waszą pracą jest karma-jogą, czyli:

blue dotjest to dobroowocna praca w i dla Sieci Światła;
blue dotjest to praca wykonywana w radości
blue doti jest także pracą do spełnienia obecnej Misji, danej wam dla obecnej chwili, która jest zgodna z podstawową Misją całego waszego wcielenia i ją wspomaga.

JAM JEST Obecność Jedynego