Pytanie i odpowiedź 121

Pomnożenie i przemnożenie

Pytanie przesłane na stronę ZJEDNOCZENIE 9 listopada 2018 r. oraz odpowiedz udzielona przez Obecność Jedynego 13 listopada 2018 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Drogi Ojcze Jedyny, w odniesieniu do treści Pytania i odpowiedzi 117 – jaka jest różnica między pomnożeniem a przemnożeniem?

Uwaga od Rosicy Aweły: Na stronie ZJEDNOCZENIE w dolnej części strony "Praca duchowa" w artykule "Wyjaśnienie niektórych słów i pojęć" podano następujące wyjaśnienie:

"Pomnożenie – w świecie materialnym.
Przemnożenie – w Boskim świecie."

Mimo, że na stronie już udzielono odpowiedzi na to pytanie, zapytałam Obecność Jedynego, czy już nadszedł czas, aby wyjaśnić więcej i uzupełnić istniejącą już odpowiedź.

Odpowiedź Obecności Jedynego: Tak, odpowiedź ta może być uzupełniona.

Różnica między pomnożeniem i przemnożeniem polega na rodzaju pomnożenia.

1. Kiedy człowiek wykonuje pracę w duchowości, na przykład Duchową praktykę „Pomoc planecie Ziemia” lub Duchową praktykę "Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni, aby pomóc w zapobieżeniu na wielką skalę nuklearnemu kataklizmowi na planecie Ziemia" (Zobacz na stronie w części „Praca w duchowości”), on stwarza pewną ilość dobrej karmy. Ilość ta zależy od jakości*, z jaką człowiek wykonuje służenie, od jego Wiary i Podążania (do celu).

2. Kiedy człowiek przed swoim służeniem wezwie do pomocy jego Wyższą Obecność JAM JEST, by mógł być w skupieniu podczas swej pracy w duchowości, i wezwie swoją Wyższą Obecność JAM JEST, by uczestniczyła w tym służeniu, dochodzi do pomnożenia dobrej karmy stwarzanej podczas służenia.

3. Kiedy człowiek przed rozpoczęciem pracy w duchowości poza wezwaniem swojej Wyższej Obecności JAM JEST wezwie również inne Wzniesione Istoty Światła do uczestniczenia w służeniu, wtedy dochodzi do przemnożenia dobrej karmy, czyli do całkiem innego pomnożenia – wyższego rzędu. Każdego razu to przemnożenie także może być różne, w zależności od tego, które i ile Wzniesionych Istot Światła odezwie się na wezwanie i włączy się do uczestniczenia w tej pracy w duchowości.

Im lepiej człowiek przygotował się do jakościowego wykonania pracy w duchowości poprzez wcześniejsze wywyższenie się w energii i wibracji, wykonując jakąś przygotowawczą pracę w duchowości – co najbardziej odpowiada jego sercu i pomaga mu szybko wznieść swoją świadomość, tym więcej i wyższego porządku Wzniesionych Istot Światła otrzyma dostęp do niego i może włączyć się do uczestniczenia w służeniu, jeżeli on je wezwał.

Każdy z was mógł zauważyć, że jeśli przed rozpoczęciem pracy w duchowości zrobiło się wezwanie, to do waszego służenia dołączały się Wzniesione Istoty Światła i Wyższe Wzniesione Istoty Światła z najrozmaitszych stopni i poziomów Niebiańskiej Hierarchii Światła, przy rozpoczęciu służenia czuliście się na pewnym poziomie wzniesienia, a następnie w toku służenia energia wzrastała, wywyższaliście się coraz bardziej i wasze służenie kończyło się na znacznie wyższym poziomie niż ten, z którego się zaczęło, i wynik służenia był znacznie lepszy. Dzieje się tak dlatego, że w zależności od poziomu waszego wywyższenia podczas wykonywanej pracy w duchowości do niej dołączają coraz nowsze i coraz wyższego rzędu Wzniesione Istoty Światła, co coraz bardziej podnosił się ogólny poziom energii waszego służenia.

Czyste i Jasne dusze, które wykonują swoje służenia z najwyższą Radością, Wdzięcznością i najczystszą Boską Miłością, a serca których płoną ogniem coraz bardziej rosnącej Boskiej Miłości z powodu Boskiej Miłości wszystkich Wzniesionych Istot Światła, uczestniczących z planu subtelnego w ich służeniach i wymieniających się nią między sobą oraz z osobą robiącą służenie, poprzez jedno swoje służenie mogą stworzyć ogromną ilość dobrej karmy dzięki Pańskiemu przemnożeniu. I ta dobra karma może być znacznie większa niż stworzona podczas któregokolwiek grupowego służenia, w którym uczestniczą ludzie, którzy ewentualnie mogliby zaniżyć poziom energii pozostałych uczestników lub mają różnego stopnia karmiczne obciążenia. Pożytek z takich grupowych służeń jest tylko w przypadku, gdy podczas ich wykonania podjęto wszystkich środki zachowania czystości uczestników (patrz "Pięć Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości" w części "Praca w duchowości"), w większości przypadków ma za zadanie pomóc ludziom uczestniczącym w nich. Zatem, każdy sam decyduje, jak wykonywać pracę w duchowości i jakie służenia robić.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Wyjaśnienie Obecności Jedynego:

Wysoka jakość wykonania każdego służenia zależy:
blue dotod wcześniejszego dostrojenia się i poziomu wzniesienia świadomości człowieka przy rozpoczęciu służenia,
blue dotwypełniającego go poczucia Radości z faktu, że może on być pożyteczny poprzez wykonywanie tego służenia i że wykonuje je razem z tak wieloma Wzniesionymi Istotami Światła, które dołączyły do jego służenia (a ich zawsze jest dużo!) po tym, jak wezwał je, i że znajduje się we wspólnym polu energetycznym z nimi podczas służenia, i
blue dotod przepełniającej go Boskiej Miłości i Wdzięczności do Mnie, Jedynego Ojca, za pomoc, która jest udzielana, i do Wzniesionych Istot Światła, które uczestniczą z subtelnego planu razem z nim w jego służeniu i umożliwiają przez swoją pracę uzyskać znacznie większe przemnożenia energii podczas służenia i stworzyć możliwość pomocy, która jest udzielana następnie i jest znacznie większa i zupełnie innego rzędu.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net