Pytanie i odpowiedź 120

"Czas, czasy i półczas" oraz
"na zawsze i we wszystkich czasach"

Po opublikowaniu Pytania i odpowiedzi 117 na temat jego treści na stronię nadeszło kilka listów z podobnymi pytaniami, które są ze sobą powiązane.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytania: Jaka jest różnica między "na zawsze" i " we wszystkich czasach"?
Jaka jest różnica między "Czasy, czas i półczas"? Co one oznaczają i to wyrażenie jako całość?

Odpowiedź została udzielona przez Obecność Jedynego 12 listopada 2018 r.

"Na zawsze" to najszersze pojęcie, oznacza ono – przez cały czas, aż do końca. Ale w stosunku do człowieka tak długi czas jest poza ludzkimi jednostkami miary. Właśnie dlatego w chrześcijaństwie słusznie jest używane wyrażenie:
"Teraz i zawsze i na wieki wieków".

"Teraz" – jest tu i teraz, obecny czas, w którym żyje ludzkość na tej planecie.

"Na zawsze" – to wieczny czas, ale przez to, że wyrażenie odnosi się do czegoś związanego z tą ludzkością, nie ma tak, aby czas był wieczny i dlatego do wyrażenia dodaje się "i na wieki wieków".

"Na wieki wieków" – „na wiek i wieki” jest to odpowiednik wyrażenia "czas i czasy".

"We wszystkich czasach" zawiera całą formułę czasu dla danej ery/epoki/zasadniczej ludzkiej rasy, istnienia danej planety itp., ale krótszą niż wieczność "na zawsze".

Na przykład formuła czasu „we wszystkich czasach” w stosunku do 5-ej ludzkiej rasy zawiera w sobie całą formułę czasu „Czas, czasy i połowa czasu (półczas)”, a obecnie działa formuła „Czasy, czas i półczas”.

W czasie biblijnym wyrażenie, które JAM JEST Obecność Jedynego dałem jako formułę czasu dla 5-tej rasy, a prorocy zaakceptowali i zapisali to, było:
"Czas, czasy i połowa czasu (półczas)".

"Czas" już minął – od epoki biblijnej doszedł do waszego 2000 roku i się zakończył.

Następie zaczęły się "czasy" z otwarciem wszystkich 13 Portali energetycznych i cała ludzkość na planecie Ziemia, w waszym "tu i teraz", żyje w nich. Są one przyspieszone i często się zmieniają.

"Półczas" to jest czas, który zaczyna przebiegać po zakończeniu przyspieszonych czasów – jest to czas, który płynie tylko do pewnego momentu – do połowy i zostaje przerwany przez powszechne otwarcie na całej planecie pewnego odmiennego portalu energetycznego, który ma zupełnie inne jestestwo i inne przeznaczenie. Zaznacza on początek Wielkiego Przejścia całej planety i ludzkości do świata o wyższej energii i wibracji Nowego Porządku 6-tej ludzkiej rasy.

W waszym obecnym "tu i teraz" biblijna formuła czasu jest już inna i wygląda już tak:
"Czasy, czas i połczas".

Przyczyną zmiany tej formuły czasu jest to, że JAM JEST JEDYNY Pan Bóg Twórcą i Stwórcą Niebios Zmieniłem Swój Plan/Zamysł dla tego świata z powodu nowych okoliczności. Okoliczności te były spowodowane ingerencją i istnieniem w waszym "tu i teraz" nowych dla waszego świata sieci iluzji, które są poza Moim Pierwotnym Planem i zostały stworzone wbrew niemu.

Tak więc obecnie na tej planecie brak człowieka, dla którego jest oczywiste, co dokładnie będzie i kiedy; wszystko jedno, co by taki człowiek uważał lub cokolwiek czytał i interpretował stare teksty, które właśnie dla tej możliwości zostały napisane tak niejasno, są zawoalowane i zakodowane, i co by mu ktokolwiek podpowiadał.

"Czasy, czas i połczas" – sami już możecie się domyśleć, co ta nowa formuła czasu oznacza, która jest już aktualna dla waszego obecnego "tu i teraz" i odnosi się również do waszej "przyszłości". Oznacza to, że po upłynięciu przyśpieszonych czasów, w których żyjecie tu i teraz, nadejdzie pewien czas, który jest nowością i dopiero po jego upłynięciu nastąpi połczas Wielkiego Przejścia.

Nowością będą także wydarzenia, które nastąpią, jak również czas trwania tych wydarzeń i tego czasu. To pozostaje w milczeniu. Brak sposobu określenia go, ponieważ jest zmienną wielkością i zależy od obecności lub braku zbyt wielu czynników, w tym ludzkiego czynnika, który jest całkowicie nieprzewidywalny w tym momencie w waszym świecie, a działania ludzi są nieraz zbyt odległe od ludzkiej logiki, a nawet są bez żadnego związku z nią.

To, co powiedziałem i wytłumaczyłem wam w tych kwestiach, wystarczy.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net