Pytanie i odpowiedź 117

Pożytek ze wzmocnionej pracy
podczas nowiu i pełni księżyca (przez pierwsze 3 dni)

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 11 października 2018 r. i odpowiedź na nie, udzielone przez Obecność Jedynego 8 listopada 2018 r.

 

Pytanie: Podczas czytania odpowiedzi Ojca Jedynego na pytanie 116, dotyczącej długowieczności Japończyków, zrobił na mie wrażenie następujący akapit:
"Najdłużej żyjący ludzie to ci, którzy ciągle pracowali, a podczas pracy byli harmonijni, tzn. w stanie Harmonii, Pokoju i Radości przy wzrastającym księżycu, a przy malejącym – w stanie Radości, Pokoju i Harmonii. Odbierali pracę jako część samych siebie, a praca przynosiła im radość, wykonywali ją w pozytywnym nastroju i w najbardziej jakościowy sposób!"
Powstała we mnie myśl, że kiedy staramy się żyć i pracować w Bogu, to ruch tego strumienia energii podczas nowego wzrastającego księżyca – Harmonia, Pokoju i Radości oraz odpowiednio podczas pełni, przy malejącym księżycu – Radość, Pokój i Harmonia, odbywa się spontanicznie i naturalnie. Czy twierdzenie to jest prawdziwe?
Dziękuję za odpowiedź, Drogi Ojcze Jedyny!

Odpowiedź: Tak, twierdzenie jest prawdziwe, ucieszyło Mnie i gratuluję tej cudownej Jasnej Duszy, która zadała to pytanie.

Rzeczywiście, kiedy człowiek żyje i pracuje w Bogu, ruch strumienia energii w nim zachodzi spontanicznie i naturalnie. W procesie pracy on wchodzi koleino w stany Harmonii, Pokoju i Radości, kiedy księżyc rośnie, oraz w stany Radości, Pokoju i Harmonii, gdy księżyc maleje. Ale jeśli ktoś zechce, może wzmocnić te wewnętrzne stany Radości, Pokoju i Harmonii lub Harmonii, Pokoju i Radości, używając siły strumieni energii podczas nowiu lub pełni księżyca.

W pierwsze 3 dni rosnącego księżyca w procesie pracy, kiedy dana osoba jest w bardziej wyraźnym stanie Harmonii, Pokoju i Radości, wzrasta w niej energia twórczości i może osiągnąć kluczowych przejrzeń/zrozumień w swoim życiu, wynaleźć coś pożytecznego, stworzyć dzieło sztuki, które jest Boskim wzorem, itp.

W pierwsze 3 dni malejącego księżyca w procesie pracy, kiedy dana osoba znajduje się w bardziej wyraźnym stanie Radości, Pokoju i Harmonii, wzmacniana jest energia, która wspomaga i wzmacnia procesy oczyszczające ją, i może ona dojść do bardzo pożytecznych nowych pomysłów/idei związanych z rozstrzygnięciem jej problemów życiowych wszelkiego rodzaju lub problemów jej najbliższych osób, itp.

Warto więc, by człowiek pracował w sposób bardziej wzmocniony w każdy z tych sześciu dni w miesiącu i Dziękował Mi z całego serca i duszy, z całą swoją Boską Miłością od razu po obudzeniu się rano za dobrą możliwość:
blue dotwzrostu i rozwoju podczas pracy w ciągu wszystkich dni wzrastającego księżyca i za przyspieszone i pomnożone gromadzenie dobrej karmy w dużych rozmiarach podczas wzmocnionej pracy w ciągu pierwszych trzech dni wzrastającego księżyca, co pozwala na szybsze osiągnięcie Boskich cech i cnót, lub
blue dotpodczas malejącego księżyca za zmniejszenie, oczyszczanie i wyzwalanie na wszystkich poziomach czterech niższych ciał podczas pracy ze wszystkim, co przeszkadza, powstrzymuje, opóźnia, a nawet w niektórych przypadkach zatrzymuje ewolucyjny rozwoju człowieka, poprzez:

1) ujemną karmę,
2) iluzoryczną część człowieka lub
3) szkodliwe programy, kodowania i blokady wprowadzone do człowieka przez siły iluzji podczas wszystkich jego wcieleń i wzmacniane do tego momentu.

Kocham was, drogie dzieci waszego Ojca Niebiańskiego, które macie Żywe i Światłe Dusze! Każdemu z was codziennie udzielana jest pomoc i przesyłane są wam anioły i inne Istoty Światła z Wyższych oktaw Światła, aby was strzec, kierować i prowadzić, gdy poprosiliście o pomoc z Góry i zapewnienie wam ochrony przez cały dzień, a nawet przez całą dobę, od razu po obudzeniu się rano.

Błogosławię Moim Błogosławieństwem wszystkich was, którzy:
blue dotchcecie pracować i robicie to z Radością i Wdzięcznością do Mnie – Jedynego Ojca
blue doti którzy staracie się zachować swoją Czystość,
blue doti którzy zachowujecie, pomnażacie i przemnażacie swoją Boską energię, i używacie jej mądrze dla dzieł/spraw/uczynków, które są dobroowocne w sieci Światła.

Błogosławię każdego z was, aby odniósł sukces w tym wszystkim.

I błogosławię każdego z was, by dokonywał tylko tych wyborów, które są najlepsze dla niego i jego bliźnich, tu, teraz, na zawsze, i we wszystkich czasach, w czasie i w półczasie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net