Pytanie i odpowiedź 115

Duchowa praktyka "Anulowanie iluzorycznych słów"

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 17 września 2018 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Drogi Ojcze Jedyny, jak jest najlepiej z Pańskiego punktu widzenia, aby człowiek postąpił:
blue dotkiedy słyszy, że ktoś mówi o nim coś szkodliwego,
blue dotlub dowie się, że ktoś powiedział za jego plecami coś szkodliwego o nim,
blue dotlub ktoś bezpośrednio mówi mu coś szkodliwego o nim?

Odpowiedź: Każdy człowiek ma być czujny i uważnie słuchać tego, co mówi się na jego temat i tego, co mówią do niego jego bliźni i znajomi. I jeśli słyszy, że ktoś szkodliwie koduje go przez swoje słowo, niech natychmiast grzecznie poprawi tamtego, że jego wypowiedź jest iluzoryczna i jego twierdzenie jest szkodliwe dla człowieka, i poprosi mówiącego, że jeśli chce:
1) niech natychmiast wypowie dokładnie odwrotne/ diametralne twierdzenie, tzn. zrobi pozytywne kodowanie w sieci Światła, a następnie
2) przy pierwszej możliwości, kiedy będzie przestrzegał „Pięć Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości”, niech zwróci się do Pana z pokajaniem i wymaga, szczerze chce i prosi o pomoc z Góry, aby zostały anulowane jego iluzoryczne słowa i na 100% wyeliminowany ich szkodliwy rezultat, gdy wypełni Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni celem anulowania iluzorycznych słów i eliminowania ich szkodliwego rezultatu”*.

A gdy ten, który wypowiedział iluzoryczne szkodliwe stwierdzenie, jest zupełnie nieznany człowiekowi albo jest znany mu, lecz odmówił wykonania pozytywnego kodowania i wykonania Duchowej praktyki „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni celem anulowania iluzorycznych słów i eliminowania ich szkodliwego rezultatu”*, wtedy byłoby dobrze, aby człowiek
1) od razu wypowiedział pozytywne, diametralne, dobroowocne stwierdzenie, tzn. wykonał pozytywne autokodowanie w sieci Światła. Na przykład, gdy człowiek usłyszy, że ktoś powiedział o nim lub bezpośrednio jemu, że jest bardzo słaby, ponieważ widział, że nie może czegoś podnieść, wtedy człowiek musi natychmiast cicho powiedzieć o sobie:

"Jestem bardzo silny, mocny i wytrzymały w każdej życiowej sytuacji i z każdym dniem staję się coraz silniejszy, mocniejszy i wytrwalszy!" - jeśli jest to mężczyzna, lub
"Jestem bardzo silna, mocna i wytrzymała w k każdej życiowej sytuacji i z każdym dniem staję się coraz silniejsza, mocniejsza i wytrwalsza!" - jeśli jest to kobieta.

2) i odmowil Duchowa praktyka „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni celem anulowania iluzorycznych słów i eliminowania ich szkodliwego rezultatu”* przy pierwszej możliwości/okazji, jak pozostanie sam/sama.

Wszystko powyższe jest aktualne dla przypadku, kiedy człowiek popełnia błąd w swoich własnych słowach i wypowiada coś iluzorycznego i szkodliwego wobec samego siebie i/lub innych.

A gdy ktoś powie coś iluzorycznego i szkodliwego wobec waszego bliźniego, wtedy tym samym sposobem możecie:
1) wykonać pozytywne kodowanie w sieci Światła swego bliźniego, wypowiadając słowa diametralne co do cudzych szkodliwych słów i
2) zwrócić się do Mnie o pomoc z Góry takimi że słowami, którymi likwiduje się wszystko szkodliwe spowodowane waszemu bliźniemu przez cudze słowa, i wybaczyć temu, który stworzył szkodliwe kodowanie i/lub blokadę i/lub program, i z całego serca i duszy podziękować Mi, tzn. wykonać Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni celem anulowania iluzorycznych słów i eliminowania ich szkodliwego rezultatu”*. Lecz najpierw zapytajcie swego bliźniego, czy chce, aby mu pomóc w ten sposób, a jeśli brak takiej możliwości, abyście z góry poświęcli tę Duchową praktykę do pomocy waszemu bliźniemu, wtedy pozostawcie wszystko w Moich rękach, wypowiadając:

I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Duchowa praktyka „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni
celem anulowania iluzorycznych słów i eliminowania ich szkodliwego rezultatu”

Trójstopniowe pokajanie

1) Panie, ja ............. (imię własne), kajam się z całego serca i duszy
za wypowiedziane przeze mnie/innego człowieka iluzoryczne szkodliwe słowa……………
(Krótko opisuje się, co zostało powiedziane iluzorycznego i szkodliwego i wypowiada się dokładnie diametralne stwierdzenie – pozytywne/lub kodowanie siebie.)

2) Wybacz mi/mu, Panie!
Ja ......... (imię własne) wymagam, szczerze chcę i proszę o Przebaczenie i pomoc z Góry, abym przestał(a)/aby ten człowiek przestał grzeszyć w ten sposób!
I wymagam, szczerze chcę i proszę o Pomoc z Górę,
aby zostały anulowane te iluzoryczne słowa
i wyeliminowany na 100% ich szkodliwy rezultat!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM

Kajam się, miły Ojcze Jedyny!

(W tym miejscu człowiek zatrzymuje się, aby pokajać się wewnątrz siebie – tyle, ile każdy sam poczuje w tym momencie.)

3) Dziękuję Tobie, miły Ojcze, Jedyny, z całego serca i duszy
za Przebaczenie i za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Kocham Cię z całego serca i duszy, całą moją Boską Miłością!
Ukłon.
(Wypowiada się z największą Radością, z całego serca i duszy).

Trzystopniowe Wybaczenie

(1) Panie, ja, … … (imię własne),
wybaczam mojej iluzorycznej części i/lub iluzorycznej części … (wymawia się imię człowieka lub ludzi, którzy wypowiedzieli iluzoryczne szkodliwe słowa) wszystko, co szkodliwego mi/lub mojemu bliźniemu wyrządzili!
Wybaczam i wszystkim jego/ich pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom
blue dotz jakiejkolwiek sieci iluzji oni są,
blue dotktórejkolwiek rangi oni są,
blue dotz jakiegokolwiek poziomu jeden za drugim działają wszyscy oni!
Wybaczam wszystkim innym istotom, które mają szkodliwe funkcje i z jakiejkolwiek sieci iluzji one są, które włączyły się do szkodzenia mi/szkodzą mojemu bliźniemu w tym samym momencie!
Wybaczam stwórcom ich wszystkich!
Wybaczam im z całego serca i duszy:
blue dotwszystko, co szkodliwego czynili mi dotychczas poprzez szkodliwe iluzoryczne słowa
blue dotwszystko, co szkodliwego czynią w tym momencie,
blue dota także wszystko szkodliwe, co ewentualnie będą próbowali mi czynić w przyszłości!
Wybaczam im, Panie!
(2) Wybacz im i Ty, miły Ojcze Jedyny!
(3) Dziękuję Tobie, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i duszy!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Kocham Cię z całego serca i duszy, całą moją Boską Miłością!
Ukłon.

Słowa Wdzięczności do Ojca Jedynego

Dziękuję Tobie, Panie, za wczoraj, dziś i jutro!
Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko, co się wydarza!
Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko teraz, zawsze i we wszystkich czasach, czasie, półczasie, a i następnie!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Kocham Cię z całego serca i duszy, całą swoją Boską Miłością, miły Ojcze Jedyny!
Ukłon.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net