Pytanie i odpowiedź 113

Zdrowie i szczęście w rodzinie

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 29 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 30 marca 2018 r.

 

Pytanie: Czy Pan lub mój Nauczyciel z planu subtelnego z Hierarchii Światła może udzielić mi rady/wskazówki?

Odpowiedź: Tak, daję Wskazówkę, żeby ten mężczyzna częściej robił, co następuje:
1) Mówił swojej żonie, jak bardzo ją kocha Boską Miłością i tak postępował! A kiedy mówi to, niech patrzy na nią z największą czułością i zrozumieniem, jak jej Światłej duszy trudno jest w tym świecie,
2) Mówił swojej żonie, jak wysoko ceni wszystko to, co ona robi dla niego, ich domu i ich rodziny. Niech serdecznie jej podziękuje!
3) Mówił swojej żonie, jaki jest szczęśliwy, że się spotkali i razem idą po Drodze życia i że ona jest z nim! Niech obejmie ją ciepło i czule!
I powie jej, co podobało mu się z tego, co ona zrobiła dla niego tego dnia.
Ona odpowiedziałaby mu tym samym, jeśli chce i to byłoby jeszcze lepiej!
Potem niech oboje razem podziękują Mi za co chcą, np. za to, że zebrałem ich w jedną rodzinę i podziękują Mi za Naukę, jaką otrzymali poprzez Rosicę Awełę na stronie ZJEDNOCZENIE i która pomogła im podjąć decyzję pobrać się i dzięki temu wzmocniła się ich energetyczna ochrona itd. !

 

Kiedy człowiek odnosi się z Boską Miłością do swojego rodzinnego partnera – czy to mąż, czy żona – to przynosi radość obojgu, i tak pomnaża się ich Boska Miłość, co następnie wiedzie do naturalnego wzmocnienia ich odporności.

Ochronne siły organizmu wielokrotnie wzmacniają się u ludzi, którzy żyją w rodzinie, mają zbudowaną i zdrową spólną rodzinną aurę i w tej rodzinie panuje pokój i zgoda, radość i śmiech. Boska Miłość przelewa się pomiędzy małżonkami i oni wspierają się wzajemnie w trudnych momentach swojego życia.

U takich ludzi zwykle ciało fizyczne jest w dobrym zdrowiu. Ich zdrowie jeszcze bardziej się polepsza, kiedy oni oboje żyją w przestrzeganiu Pańskich Przykazań i Praw, odtąd są już rodziną w Bogu i przed Panem.

Ale to wszystko ma znaczenie, kiedy oni są dostatecznie karmicznie czyści i brak u nich ciężkiego obciążenia rodową karmą.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net