Pytanie i odpowiedź 112

Pokajanie dla szybszego i pełnego uzdrowienia

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 29 stycznia 2018 r. i odpowiedź, udzielona na nie przez Obecność Jedynego 30 marca 2018 r.

 

Pytanie: Kiedy człowiek choruje i podejmuje jakieś leczenie, czy dobrze jest wypełniać także jakąś praktykę duchowną celem szybszego i pełnego wyzdrowienia i jaką dokładnie?

Odpowiedź: Do czasu polepszenia jego stanu zdrowia człowiek mógłby w myślach dziękować Mi za wszystko, co dzieje się z nim, ponieważ poprzez cierpienia, których doświadcza – jeśli je akceptuje – oczyszcza się karmicznie szybciej, niż zwykle.

Można powiedzieć:

„Przebacz mi, Panie, co zgrzeszyłem(-am) i uczyniłem(-am) tak,
że teraz …..(powiedzieć, co dokładnie dolega, np. zapalenie migdałków, ból głowy, wysoka temperatura itd.).
Kajam się całym sercem i duszą, i wymagam, szczerze chcę i proszę
o przebaczenie i pomoc z Góry, żeby przestać tak grzeszyć
i być w dobrym Zdrowiu teraz i zawsze, i na wieki wieków – we wszystkich czasach!
I dziękuję Tobie Panie, za przebaczenie i pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!”

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net