Pytanie i odpowiedź 111

Co zrobić, żeby narodziło się dziecko z duszą z sieci Światła?

Pytania wysłane na stronę „ZJEDNOCZENIA” 29 stycznia 2018 r. i odpowiedzi udzielone na nie przez Obecność Jedynego 30 marca 2018 r.

 

Pytania:

1. Jak człowiek ma poprosić, żeby narodziło się dziecko, którego dusza jest w sieci Światła?

2. I o jakie rzeczy pytać, na przykład, o stopień karmicznego oczyszczenia, chrzest, ślub, co może pomoc innym rodzicom postąpić właściwie?

Odpowiedzi:

1. Oboje małżonkowie mogą wypowiedzieć następujące wezwanie:

„Panie, my oboje: ja … … (imiona) i ja … … (imiona)
wymagamy, szczerze chcemy i prosimy o Twoją zgodę i Łaskę,
żebyśmy poczęli i narodziło się nam dziecko ze Światłą duszą,
z którym w trójkę moglibyśmy pomagać sobie nawzajem:
blue dotżeby cała nasza rodzina stale przebywała w sieci Światła,
blue dotżebyśmy z lekkością oczyszczali się karmicznie i
blue dotżeby każdy z nas całkowicie wypełnił Misję tego swojego wcielenia!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli Panie!
AMEN   TKA DA BYDE   OM
Dziękujemy Tobie, Panie, za Łaskę i Pomoc!
Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!”

2. Należy, żeby przyszli rodzice – małżonkowie:
a) wypełniali naukę i wskazania religii, do której przynależą, na przykład, we wschodnim prawosławiu chrześcijanie przed poczęciem dziecka są ochrzczeni i zaślubieni przez kapłana);
b) żyli, wypełniając Moje Przykazania i Prawa, żeby ich wspólna rodzinna aura była w całości;
c) gotowi byli zaakceptować ze zrozumieniem z wyższego poziomu świadomości, że wszystko, co dzieje się z tym dzieckiem w jego życiu, jest dobrem i służy jego karmicznemu oczyszczeniu i że oni mogą znacząco pomoc mu, jeśli pojmują znaczenie tego, co się odbywa i wspólnie się pokajają za grzechy tej duszy (dziecka) i będą wymagać, szczerze chcieć i prosić o przebaczenie i pomoc z Góry, żeby dziecko przestało już tak grzeszyć i przebaczyć tym, którzy go prowokowali, żeby tak grzeszyło we wszystkich jego wcieleniach do tej pory i podziękować Mi, tj. oboje rodzice wspólnie wykonali, jako rodzina i jako grupa pracująca w duchowości, Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net