Pytanie i odpowiedź 108

Zachowanie energii po wykonaniu Duchowej praktyki

Pytanie, wysłane w języku polskim na stronę ZJEDNOCZNIE 24 stycznia 2018 roku i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 17 marca 2018 roku

 

Pytanie: Czy słusznie jest z Pańskiego punktu widzenia wymawianie „Wezwania wymawianego od razu po zakończeniu jakiejkolwiek pracy w duchowości” od Buddy Wajroczany, po Duchowej praktyce „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”, aby uniknąć rozproszenia energii w iluzji?

Odpowiedź: Tak, bardzo dobrze i wskazane jest wymawianie tego wezwania od razu po zakończeniu Duchowej praktyki „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”, a także po zakończeniu i każdej innej Duchowej praktyki, aby człowiek zachował swoją energię i wykorzystał ją w nast epnie przypadku, kiedy będzie mu potrzebna.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net