Pytanie i odpowiedź 107

Przestrzeganie ludzkich praw

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIA w polskim języku 18 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 15 marca 2018 r.

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, czy trzeba, by człowiek i w jakim stopniu przestrzegał „ludzkich praw”? Czy stwarza negatywną karmę sędzia, wydając oskarżonemu karę pozbawienia wolności na długie lata lub wyrok śmierci? Dziękuję.

Odpowiedź: Ludzkie prawa powinny być przestrzegane. Żeby człowiek rozwijał się duchowo, powinien być bez długów w materialnym świecie i przestrzegać norm zachowania się w społeczeństwie, w którym żyje i z którego dóbr korzysta. W przeciwnym przypadku, jeśli człowiek nie przestrzega praw społeczeństwa (państwa), w którym żyje i korzysta z przywilejów, które ono ustanawia i daje swoim obywatelom, wtedy człowiek staje się jego dłużnikiem. A kiedy człowiek ma długi w materialnym świecie, to najpierw powinien go odpracować i dopiero wtedy może rozwijać się duchowo.

Człowiek powinien w pełni przestrzegać ludzkich praw, jeśli chce skutecznie posuwać się naprzód w duchowości, włącznie z przestrzeganiem Pańskich Przykazań i Praw.

Jednak ten wymóg pełnego przestrzegania ludzkich praw działa:

1. W przypadku, kiedy te prawa dotyczą:
blue dotochrony ogólnoludzkich wartości
blue dotdobra społeczeństwa jako całości i
blue dotpowszechnego pokojowego współżycia jego obywateli.

2. A także, gdy przy uchwalaniu i przyjęciu tych praw uczestniczył choć jeden człowiek:
blue dotktóry posiada Żywą i Światłą Duszę,
blue dotktóry w tym momencie znajdował się w sieci Światła i
blue dotktóry z wolnej woli zgodził się z przyjęciem ich i ocenił, że są Dobrem dla członków społeczeństwa, w którym oni żyją i do którego on sam należy.

I jeśli któregoś z tych dwóch wymogów brakuje lub brak ich obu, albo brakuje jakiejś części jednego z tych wymogów, człowiek może swobodnie przenieść się żyć tam, gdzie one są spełnione. To jest już kwestia jego osobistego wyboru.

A kiedy członkowie całego społeczeństwa cierpią przez prawa, które zostały ustanowione z naruszeniem powyższych wymagań, oni mogą zwrócić się w swoich świątyniach do Pana i Boga i:
1) Po pierwsze, pokajać się za wszystko, co zgrzeszono jako naród we wszystkich czasach do tej pory, że tak czynili, że mają teraz takich przywódców i prawodawców i wymagać, szczerze chcieć i prosić o pomoc z Góry dla wszystkich, aby zapanował Pokój, Prawda i Sprawiedliwość w społeczeństwie i troska o wszystkich jego członków.
2) A potem niech wszyscy wybaczą z całego serca i duszy tym przywódcom i ustawodawcom całe zło, które oni spowodowali do tej pory i które wyrządzają w obecnym czasie całemu społeczeństwu.
3) I na koniec niech podziękują za wszystko Panu z całego serca i duszy! To znaczy wykonają powszechnie jako cały naród Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”.

I wtedy według ich dążenia i czystości intencji, Wiary i Siły Wdzięczności i Miłości do Mnie – ich Pana – daje im się z Góry całą potrzebną pomoc dla polepszenia położenia, w którym oni wszyscy się znaleźli.

Kiedy powyższe dwa wymogi o pełnym przestrzeganiu ludzkich praw funkcjonują, a ktoś naruszy prawa społeczeństwa (państwa), w którym żyje i będzie na tym złapany, sądzony i osądzony według tych praw, wtedy ci, którzy go złapali i ci, którzy zeznawali w jego sprawie i ten, który jest upoważniony do wydania wyroku z mocy swoich służbowych obowiązków, a także i ci, którzy wykonują wyroki – u tych nie będzie karmicznego obciążenia, kiedy oni sami są bez zarzutu w odniesieniu do przestępcy i dokładnie przestrzegają litery Prawa.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net