Pytanie i odpowiedź 109

Chęć/życzenie człowieka uwolnić się od kogoś

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 6 marca 2018 roku

 

Pytanie: Jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna tego, że gdy człowiek zażyczy sobie, aby ktoś z jego bliskich lub znajomych zniknął z jego życia, nawet kiedy to życzenie było przelotne, za jakiś czas w jakiś sposób akurat tak się wydarza?

Odpowiedź: Ta sytuacja podobna jest do tej, kiedy człowiek zechce wyjść ze wcielenia (patrz pytanie i odpowiedź 29).

Ważne jest pamiętać, że wasze słowo jest twórcze i uważajcie, co dokładnie mówicie!

Nawet, jeśli ktoś tylko powie komuś: Zniknij z mojego życia/ z moich oczu! – potem przez dłuższy czas lub na zawsze w tych swoich wcieleniach oni pozostaną bez możliwości spotkania się.

A gdy człowiek powie innemu, że chciałby uwolnić się od obecności kogoś innego, jak tylko to wypowie, startuje program „usunięcia … (tego kogoś)”. I odbywa się to za pomocą dość dużej ilości doświadczonych specjalistów z sieci iluzji, odnoszących sukcesy dokładnie w tej dziedzinie, którzy natychmiast biorą się do pracy i działają do tego czasu, aż to się stanie. A potem człowiek, który głośno wypowiedział swoje życzenie, automatycznie płaci za ich „usługi” swoją Boską energią.

I to wszystko obciążą go karmicznie – po pierwsze, bo stracił część swojej drogocennej Boskiej energii, przeznaczonej do realizacji jego planu życiowego w tym wcieleniu, do którego przyszedł, co może zmienić jego Drogę, po drugie, on dodatkowo obciąża się karmicznie, ponieważ bezprawnie wtrącił się do Boskiego i Pańskiego Zamysłu dla innego człowieka z Żywą i Jasną Duszą, a to, z kolei odbija się również na planach życiowych wszystkich jego bliźnich, z którymi było przewidziane, że będzie działał wspólnie itd.

I tak mogłoby przydarzyć się każdemu. Człowiek czegoś zażyczył sobie, powiedział o tym i otrzymał w pełniej mierze.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net