Pytanie i odpowiedź 101

Formuła Sukcesu wypracowywania doskonałości w tym,
żeby żyć bez osądzania i rozdrażnienia

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielone przez Obecność Jedynego 6 marca 2018 r.

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, jeśli człowiek wciąż jeszcze osądza i wpada w rozdrażnienie, to jak to zakończyć?

Odpowiedź: Najlepiej jest szybko zająć się odpracowaniem tej doskonałości (cechy): żyć bez osądzania i rozdrażnienia.

Formuła, którą teraz dała tobie Przenajświętsza Bogurodzica, jest cudowna i może bardzo pomóc, jeśli ją zawsze stosować dokładnie wtedy, gdy pojawiają się iluzoryczne myśli i uczucia. Macie za mało czasu, żeby wypracować tę doskonałość – trwanie bez rozdrażnienia i osądzania tego, co robią lub czego nie robią inni.

Skorzystajcie z niej.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Formuła Sukcesu w osiągnięciu doskonałości,
aby żyć bez osądzania i rozdrażnienia

6 marca 2018 r.

 

JAM JEST Przenajświętsza Bogurodzica.

Tę formułę, każdy Światły człowiek z Żywą duszą może stosować w przyszłości wobec każdego człowieka, który zbliży się do niego z tej lub innej przyczyny, ale który posiada niższy stopień karmicznego oczyszczenia i doskonałości, gdyż dla człowieka może to być szkodliwe, jeśli on wciąż jeszcze osądza i/lub wpada w rozdrażnienie.

 

Kiedy człowiek, który stoi przed wami i ma Żywą i Światłą Duszę:
1. Należy przejawić wobec niego
blue dotnajwiększą Boską Miłość,
blue dotpełne przebaczenie
blue doti równość w stosunku do tego, co inny człowiek stworzył na skutek swojej iluzorycznej części i jej pomagaczy, pomocników i podżegaczy oraz innych, szkodliwych dla niego istot z jakichkolwiek sieci iluzji one by były, a także ich wszystkich stwórców.
2. Jeszcze w tym momencie, kiedy człowiek osądził kogoś, byłoby dobrze od razu podejść do tego, kogo on osądził i powiedzieć mu o tym. Powiedzieć, jaka była tego przyczyna – w czym zgrzeszył, żeby oboje pokajali się, wykonując oddzielnie, w różnych pomieszczeniach, Duchowną praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”.
3. I na koniec niech wykonają pomiędzy sobą „Pokajanie z bliźnim” z całego serca i duszy.

 

A kiedy człowiek, który stoi przed wami, jest przedstawicielem jakiejś sieci iluzji lub brakuje wam wiedzy, z jakiej sieci on jest, wtedy należy odosobnić się i wykonać Duchowną praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” i:
blue dotbyć równymi wobec innego człowieka i z Wdzięcznością do Ojca za to, że On pomaga mu być równym, pokajać się przed Nim;
blue dotbyć w pełni wybaczającymi wobec innego człowieka, z Wdzięcznością do Ojca za to, że On pomaga mu wybaczyć,
blue dotprzyjąć z równością to, co zostało stworzone* i za wszystko podziękować Ojcu z największą Wdzięcznością!

 

line

* stworzone przez tego człowieka i byty z sieci iluzji

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net