Pytanie i odpowiedź 102

Wielka Łaska odzyskiwania zabranej energii

Pytanie zadane na stronie ZJEDNOCZENIA 8 stycznia 2018 r.
i odpowiedź na nie dana przez Obecność Jedynego 5 marca 2018 r.

 

Pytanie: Jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna, że energia zabrana nam przez przedstawicieli różnych sieci iluzji, może zostać odzyskana, kiedy pokajamy się przed Tobą, miły Ojcze Jedyny, i wszystkim im przebaczymy i poprosimy Ciebie, żebyś i Ty im przebaczył i podziękujemy Tobie za to?

Odpowiedź: To jest Moja Wielka Łaska dana tylko i jedynie dla wszystkich tych przedstawicieli ziemskiej ludzkości, którzy posiadają Żywe i Światłe Dusze! Taka jest pierwotna przyczyna.

A przyczyna jest taka, że kiedy taki człowiek z Żywą i Światłą Duszą pokaja się przede mną – Obecnością Jedynego – szczerze i całym sercem i kiedy przebaczy, także szczerze i całym sercem wszystkim, którzy uczynili mu szkodę i kiedy podziękuje Mi za wszystko, wtedy JAM JEST Obecność Jedynego wybaczam jego grzech, to znaczy, karma tego za co on się kaja, przekształca się w takim stopniu, w jakim jest to możliwe:

1) odpowiednio do Siły jego Dążenia (Ukierunkowania), to jest – Sile energetycznego impulsu, który człowiek wkłada w wykonanie tej praktyki „Pokajania, Wybaczenia i Wdzięczności w 7 stopniach” i jakiej by to było innej Duchowej praktyki;

2) odpowiednio do Siły jego Wiary i

3) odpowiednio do Siły jego Boskiej Miłości do Mnie!

Po tym, jak Ja przebaczę, akt przebaczenia aktywuje działanie Mojej Łaski i przywraca zabraną energię z odsetkami, z odpowiedniej sieci iluzji, zgodnie ze stopniem i rozmiarem przekształconej przez człowieka karmy, tzn. zgodnie z punktem 1), 2) i 3).

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net