Pytanie i odpowiedź 93

Dopełnienie do tematu PiO 77
„Czy istnieją istoty z sieci ciemności, specjalizujące się na mnie?”

Pytania wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 14 stycznia 2018 r. i odpowiedzi na nie dane od Obecności Jedynego 17 lutego 2018 r.

 

W związku z pytaniem i odpowiedzią 77 „Czy istnieją istoty z sieci ciemności, specjalizujące się na mnie?” powstało we mnie kilka pytań.

Pytanie 1: Kto daje zadania tym „działającym na nas siłom”?

Odpowiedź: Już wskazałem wam zaprzestać zajmować się pytaniami dotyczącymi hierarchii ciemności lub jakiejkolwiek innej sieci iluzji.

 

Pytanie 2: Czy to oddziaływanie odbywa się tylko przez ludzi? Czy jest również inny sposób przejawienia i oddziaływania?

Odpowiedź: Stworzenia z każdej sieci iluzji mogą oddziaływać na człowieka wprost z subtelnego planu, zarówno przez jakiegoś ich przedstawiciela, który znajduje się we wcieleniu na planie fizycznym, t.j. poprzez innego człowieka. Mogą też i przez grupę ludzi.

 

Pytanie 3: Jeśli ta „oddziaływająca siła” poradzi sobie z danym jej zadaniem, czy to oznacza, że człowiek doznał porażki?

Odpowiedź: Brak powiązania pomiędzy tymi dwoma twierdzeniami, ponieważ nawet największa porażka każdego Żywego człowieka, znajdującego się w sieci Światła, może stać się największym jego zwycięstwem, gdy ktoś z jakiejkolwiek sieci iluzji mu zaszkodzi, a on tamtemu wybaczy i wykona Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” jakościowo i z całego serca i duszy!

 

Pytanie 4: Jeśli „oddziaływający” zazna porażki, czy oznacza to, że człowiek odniósł sukces?

Odpowiedź: To twierdzenie nie zawsze jest prawdziwe, ponieważ wiele razy szkodliwe działanie jakiegoś przedstawiciela iluzji jest zaprzepaszczone w wyniku zewnętrznej ingerencji, wtedy gdy człowiek widzi, że brakuje mu możliwości poradzić samemu i prosi, aby mu dano Pomoc z Góry. Czasami nawet człowiek jest daleki od myśli, żeby zwrócić się o pomoc do Boga lub do kogokolwiek z Niebiańskiej Hierarchii Światła, ale ma wystarczająco dobrej karmy, wtedy jego Wyższa JAM JEST Obecność lub jego Nauczyciel na planie subtelnym z Hierarchii Światła mogą zadziałać, ratując go osobiście albo wzywając na pomoc inne Istoty Światła z Hierarchii Światła.

Wtedy człowieka o włos mija niebezpieczeństwo, a on nawet nie zrozumiał, że miał takie nad sobą.

 

Pytanie 5: Czy jest możliwe, że błędne wybory, których człowiek dokonuje, są uprzednio zaplanowane na jego drodze życiowej tak, aby je popełnił i aby na nich się uczył i przestał je powtarzać? Jeśli tak jest, jak, co i gdzie jest wtedy błędne?

Czytałam, że błędów brak … i że są tylko Lekcje i Nauczyciele. Ale czy tak jest naprawdę?

Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego, jak wcześniejsze planowanie błędów dla jakiegoś człowieka kiedy by to nie było. Każdemu Żywemu człowiekowi dana jest Wolna Wola wyboru, jak postąpić w każdym momencie. I gdy on wybierze zgrzeszyć i stworzy sobie ujemną karmę, późniejsze jej odpracowanie jest lekcją dla niego:
1) Człowiek uczy się Pokory, czyli pokaja się i akceptuje wszystko, co mu się przydarza, jak coś należnego, ponieważ ma dług wobec Pana jeszcze od momentu naruszenia któregoś z Pańskich Przykazań i Praw.
2) Człowiek uczy się przebaczenia.
3) Uczy się Wdzięczności – ponieważ daje mu się możliwość przez odpracowanie tej karmy podążać do przodu na Drodze do Boga. I on postanawia przestać więcej grzeszyć i robi to.

A jeśli człowiek pominie naukę, lekcja powtarza się znowu i znowu i zajmie tyle czasu, ile potrzeba.

JAM JEST Obecność Jedynego Ojca jestem cierpliwy i Cierpliwość Moja jest bezgraniczna, jak i Moja Miłość do każdej Żywej i Jasnej ludzkiej Duszy, znajdującej się we wcieleniu na planecie Ziemia, która chce ewoluować!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net