Pytanie i odpowiedź 92

Jak postąpić c dzieckiem, które …

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE w dniu 9 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie dana od Obecności Jedynego w dniu 15 lutego 2018 r.

 

Pytanie: Jak z Pańskiego punktu widzenia należy postąpić z 16-latkiem, który odmawia i nie chce żyć w przestrzeganiu Pańskich Przykazań i Praw?

Jego postępowanie i błędy powodują nieszczęścia i problemy, uświadamia je sobie, ale za późno. Jest on bez szacunku, miłości i odpowiedzialności.

Jak ma postąpić matka, która nie widzi wyjścia, i co by nie robiła, to podobne jest „do bicia się o ścianę”?

Dziecko nie daje rady, odmawia wykonania swoich obowiązków – nauki i pomocy w domu. Myśli jedynie o sobie i dba tylko o siebie.

Uważa, że opieka mu się należy. Jest niewdzięczny i bez pojmowania, w jakiej trudnej sytuacji jesteśmy.

Dziękuje Wam.

Odpowiedź: Niech matka zwróci się do Mnie – Obecności Jedynego o Pomoc i każdego dnia:
1) Wykonuje Duchową praktykę „12 Ukłonów” - dla generalnego pokajania;
2) Zdecyduje, jakie jeszcze inne zobowiązanie może podjąć w stosunku do Mnie – Obecności Jedynego, aby pomóc w karmicznym oczyszczeniu duszy tego dziecka i zwróceniu się jego do Boga. Najlepiej takie, jakie jej serce podpowie, tzn. że każdego dnia może inaczej, nawet tylko jeden ukłon, ale z całego serca! I poza tym niech wie, że wszystko, co się jemu wydarza, jest dla jego dobra, i spokojnie to przyjmuje i Mi Dziękuje!
3) I oprócz tego niech podejmie zobowiązanie każdego dnia robić coś jeszcze, co postanowi, aby ona sama dostała pomoc z Góry, a zanim zacznie to wykonywać, niech skieruje do Mnie następujące wezwanie o pomoc:

„Panie, ja … … (imię własne), wymagam, szczerze chcę i proszę o Pomoc z Góry, żeby była dana mi i wszystkim innym rodzicom z Żywymi i Jasnymi Duszami, a dzieci ich były urodzone po 2000 roku, kiedy od 2001 do 2014 roku kolejno otwierało się 13 Energetycznych Portali, przez które na Ziemię przyszło we wcielenie wystarczająco dużo dusz, wyjątkowo karmicznie obciążonych albo we wcielenie weszły bezpośrednio byty z jakichkolwiek sieci iluzji.
Pomóż nam, Panie, wytrzymać godnie zesłaną nam próbę i skutecznie wychować je, ucząc się pozostawania w spokoju i harmonii przez cały dzień bez względu na to, co one robią, i zachować drogocenną Boską energię, którą nam się daje, wytrzymać przez cały ten czas, dopóki i my oczyszczamy się karmicznie, kiedy nasze dzieci nie chcą pracować i/lub źle się zachowują, i/lub są bez Boskiej Miłości i bez szacunku dla nas i innych Żywych Światłych ludzi i w ogóle do Żywego Życia na tej planecie. Rozumiem, że taka jest ich istota.
I Dziękuję Ci, Panie, za pomoc i za Twoją Wielka Łaskę dla mnie i wszystkich innych rodziców, którzy są w podobnej do mojej sytuacji, że zdecydowałeś w taki sposób dokonać naszego karmicznego oczyszczenia w tych czasach ogólnego karmicznego oczyszczania!
Za Twoją pomoc dla nas – taką, jaką Ty zdecydujesz nam dać według swojego Wielkiego Miłosierdzia, poświęcam Tobie, Panie, …………………………………………………..
(wypowiedzieć, jaką pracę w duchowości wykona się, na przykład, powiedzieć, że poświęca się cały swój trud w domu lub w miejscu pracy jako pomoc tym rodzicom i wszystkim pozostałym rodzicom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji.)
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Ci, Panie, za pomoc z całego serca i duszy!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!”

Przypomnijcie sobie, co wam mówiła Umiłowana Guan In w swoim Przesłaniu z 27 sierpnia 2011 roku w akapicie 33:

„Wtedy, myśląc o innych, jak poprzez swoje służenie uczynić dobro innym Żywym ludzkim istotom, jednym służeniem dla swojego bliźniego możecie możecie uczynić znacznie większe dobro dla znacznie większej ilości Światłych dusz. I dopóki myślicie, jak zadbać, żeby im było dobrze, jak myślicie, co się stanie z waszymi własnymi problemami? Powiem wam – one się przemienią najlżejszym sposobem prawie nieodczuwalnie dla was. Tak będziecie ciągłe pozytywni, naturalnie, sami z siebie, bez potrzeby starania się być takimi!”

4. I na koniec byłoby bardzo dobrze wykonać Duchową praktykę ”Pokajanie, Przebaczenie i Błogosławienie w 7 stopniach”, odmawiając ją z całego serca i duszy:
4.1. W „Trzystopniowym Pokajaniu” pokajać się za wszystkie swoje grzechy i łamanie Pańskich Przykazań i Praw we wszystkich czasach, we wszystkich swoich wcieleniach dotychczas, włącznie z obecnym swoim wcieleniem, które doprowadziły do poczęcia i urodzenia takiego dziecka.
4.2. W „Trzystopniowym Przebaczeniu” wybaczyć z całego serca i duszy swojemu dziecku – jego iluzorycznej części, a także i swojej iluzorycznej części i wszystkim jej pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom, a także i innym iluzorycznym istotom, z jakichkolwiek sieci iluzji one są, za wszystko, co szkodliwe – przeszłe, obecne i przyszłe.
4.3. I Radośnie podziękować przez „Dziękczynne Słowo do Ojca Jedynego.

5. Niech ta matka przez 12 miesięcy wykonuje te 4 punkty, które jej doradziłem, i następnie znowu napisze na stronę ZJEDNOCZENIE, jak zachowuje się jej dziecko.

Z tych moich zaleceń mogą skorzystać również inni rodzice, którzy chcą pomóc sobie i swoim bliźnim, znajdującym się w podobnej sytuacji.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net