Pytanie i odpowiedź 91

Kontakt z Nauczycielem na planie subtelnym

Pytanie wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE w dniu 9 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie dana od Obecności Jedynego w dniu 15 lutego 2018 r.

 

Pytanie: Czy jest jakiś sposób, aby człowiek z Jasną i Żywą duszą mógł przygotować się i dać możliwość swojemu Nauczycielowi na planie subtelnym z Hierarchii Światła, by on miał dostęp do niego, gdy przywoła go na pomoc, aby człowiek mógł skutecznie postępować naprzód i w górę na Drodze do Boga i do Pana?

Odpowiedź: Tak, istnieje sposób:

1) gdy człowiek zrezygnuje ze wszystkiego, co obniża poziom jego wibracji i energii;

2) gdy oczyszcza się karmicznie w sposób przyspieszony, stosując Duchową praktykę „12 ukłonów”, Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” i gdy przestrzega Pańskie Przykazania i Prawa, aby przestał gromadzić nową ujemną karmę;

3) gdy częściej blokuje swoją iluzoryczną część i wzywa w tym samym czasie swoją Wyższą Obecność JAM JEST, by stale przebywała w jego świątyni i przejawiała się poprzez wszystkie jego myśli, uczucia, słowa i czyny oraz ułatwiała kontakt z jego Nauczycielem na planie subtelnym z Hierarchii Światła.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net