Pytanie i odpowiedź 90

Chleb z noworocznymi życzeniami

Pytanie, wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 4 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 14 lutego 2018 r.

 

To pytanie wiąże się z Pytaniem i odpowiedzią 70 „Trzecie Dopełnienie do tematu „Wigilijne ciasto”.

Pytanie: Czy ten, kto pominął 24 grudnia, może upiec takie ciasto na 31 grudnia?

Odpowiedź: Wszystko może, ale już będzie ono zupełnie inne i nazywane „Ciasto z życzeniami na Nowy Rok”, które ma zupełnie inne korzystne działanie i przeznaczenie.

 

Pytanie: Jakie korzystne działanie i przeznaczenie ma ciasto z życzeniami na Nowy Rok, które ludzie robią na 31 grudnia?

Odpowiedź: Ciasto z noworocznymi życzeniami daje ludziom możliwość, aby zastanowili się w ostatnim dniu starego roku, co Dobrego by chcieli, aby im się wydarzyło w ciągu nowego roku, aby pomyśleli, jakie potrzeby mają w materialności, a jakie – odnośnie swojego rozwoju duchowego. Każdy może napisać życzenie, nawet więcej, niż jedno, zarówno dla swoich potrzeb, jak i dla potrzeb swoich bliskich, którym by mogło wypaść życzenie, oraz potrzeb całej rodziny.

Najlepiej, aby życzenia do tego obrzędowego chleba zostały dane przez każdego członka rodziny/gospodarstwa domowego. Niech każdy uważnie pomyśli i napisze swoje dobre życzenia. Rodzice piszą dla swoich najmłodszych dzieci, lecz te, które już mówią, można zapytać, czego życzą sobie i dla swoich bliskich.

Dobrze by było, aby jeden z rodziców w imieniu wszystkich albo każdy sam za siebie, jeśli dzieci są wystarczająco duże,
blue dot1. wezwał świętego archanioła Michała i aniołów Ochrony, aby chroniły ludzi i przestrzeń od iluzorycznych bytów dopóki zastanawiają się i zapisują życzenia.
blue dot2. Wezwaniem zablokował działanie swojej iluzorycznej części, a rodzice robią wezwanie dla wszystkich swoich małych dzieci.
blue dot3. Wezwał Wyższą JAM JEST Obecność, by pomogła w wyborze życzeń – aby były dobroowocne w i dla sieci Światła i miłe Bogu.**

Następnie życzenia zapisuje się własnoręcznie na kartkach i podaje się temu, kto robi chleb, aby je włożył.

I zawsze na koniec należy napisać Słowo-formułę do przekazania wolnej woli człowieka w ręce Pana:

„I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!”

I Słowo-formułę powszechnego zjednoczenia:

„AMEN   TAKA DA BYDE   OM   ”

 

Po przyjściu Nowego roku, bez znaczenia, czy w nocy, od razu po północy, czy rano 1 stycznia, kiedy wszyscy członkowie rodziny/gospodarstwa domowego obudzą się, ten, kto piekł ciasto:

1. Podziękuje Mi za Łaskę, że każdy dostał od swojej JAM JEST Obecności podpowiedź w wyborze kawałka z tym życzeniem, którego najbardziej potrzebuje w danym życiowym momencie i który jest najlepszy z Pańskiego punktu widzenia dla niego.

2. Następnie kręci tacę z ciastem 3 razy według wskazówek zegara.

3. I zaprasza głowę rodziny, aby jako pierwszy wybrał i wziął kawałek ciasta, które uprzednio zostało pokrojone na tyle kawałków, ilu jest ludzi, mieszkających w tym domu.***

Kiedy wszyscy wezmą po kawałku, przeczytają to, co im wypadło i Mi podziękują, każdy przeczyta głośno to, co mu się trafiło, i wszyscy radośnie Mi podziękują. A następnie to życzenie

Kładzie się pod poduszkę do jej poszewki i człowiek śpi tak na niej przez cały rok. I na ile częściej człowiek potem w ciągu roku dziękuje Mi z całego serca i Duszy za dobre życzenie, które mu trafiło się w cieście noworocznym, na tyle szybciej pojawi się możliwość, aby życzenie to zrealizowało się całkowicie i w dokładnym momencie jego życia i jeśli to najlepsze z Mojego punktu widzenia.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Na początku, w przeszłości, życzenia wkładano w obrzędowy chleb, one były zapamiętywane i każde z nich przywiązywało się do gałązki, wstawiało się do chleba i pamiętało, na której gałązce jest jego życzenie.

** Oznacza, że jest dobry z Boskiego punktu widzenia, tzn. jest zgodny z Planami Wyższej JAM JEST Obecności i przez nią zaaprobowany.

*** Kiedy na święto zaprasza się gości, jeśli chcą, także mogą wziąć udział w pisaniu życzeń i wtedy dla nich będzie przywidziany kawałek z życzeniem.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net