Pytanie i odpowiedź 88

Ślub kościelny czy bez niego

Pytania nadesłane na stronę ZJEDNICZENIE 8 stycznia 2018 roku i odpowiedzi na nie dane od Obecnością Jedynego 12 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Jak to się dzieje, że rodzą się dzieci z jednej i drugiej sieci (z sieci Światła lub sieci ciemności) u rodziców, którzy brali ślub kościelny i którzy są bez niego?

Odpowiedź: Podczas ślubu kościelnego w każdej religii stwarza się nową wspólną aurę – ochronną energetyczną otoczkę wokół małżonków, która ich wiąże dodatkowo, gdy nawet znajdują się na odległość, bez znaczenia, jaka ta odległość jest, i daje im dodatkową ochronę – im, ich dzieciom, wnukom, prawnukom, …

Taka rodzinna aura może zostać stworzona i nałożona na młodożeńców bez dokonania obrządku stworzenia nowej rodziny przez powołaną duchowną osobę, ale tylko i jedynie:

1. kiedy z jakiejś przyczyny brakuje takiej możliwości (jako przykład w odpowiedzi na pytanie 2)

2. gdy oboje młodożeńców, mąż i żona, odpowiadają 6 wymogom:

1) są żywymi Jasnymi Duszami;
2) jest między nimi Boska Miłość;
3) pragną zjednoczyć się w Bogu i przed Panem w sakralnym związku i stać się rodziną – jednością, dopóki są w tym wcieleniu na tej Ziemi;
4) na głos wypowiedzą to swoje pragnienie, znajdując się w czystym miejscu – poza kopułami ludzkich osad i dróg, wśród przyrody, pod słońcem czy gwiazdami, przyrzekną jeden drugiemu być razem we wszystkim, co się im przydarza, czule troszczyć się jeden o drugiego i o swoje dzieci, pomagać sobie i wspierać się na już wspólnej ich drodze. I przez całe życie za wszystko Mi dziękować!
5) Gorąco i z całego serca i Duszy podziękują Mi – Obecności Jedynego, swoim Wyższym JAM JEST Obecnościom, czyli Panu i Bogu, a także i wszystkim Wzniesionym Istotom Światła z Wyższych oktaw Światła, które uczestniczą i są obecne w tym sakralnym momencie i są ich świadkami w Niebiosach.
6) Są w Moim Prawie – przestrzegają go w swoim życiu.

Kiedy rodzice poczynają dzieci bez takiej dodatkowej ochrony, we wcielenie o wiele łatwiej może wejść albo mocno obciążona karmicznie Dusza (i dlatego znajduje się w sieci ciemności), albo istota, będąca przedstawicielem jakiejś sieci iluzji. I dokładnie to się dzieje. Nawet gdy oboje rodzice są Jasnymi Duszami, ale bez tej dodatkowej ochrony, którą daje wspólna rodzinna aura, to Jasna Dusza, dla której z Góry było zadecydowane, że ona wejdzie przez nich we wcielenie, bywa podle odsunięta i zastąpiona przez przedstawiciela jakiejś sieci iluzji i powraca do Wyższych oktaw bez możliwości wcielenia się w tym momencie.

Pytanie 2: Osobiście wątpię, że moi rodzice mieli ślub kościelny, a Pani mi mówi, że jestem osobą światłą.

Odpowiedź: Pan jest osobą światłą, ponieważ:
1) oboje pana rodzice są Istotami Światła,
2) prowadzą życie moralne, czyli w Moim Prawie,
3) w okresie, gdy stali się rodziną, mieli problemy, żeby chodzić do kościoła i wziąć ślub kościelny – reżym socjalistyczny to potępiał i pośrednio stosował do nich sankcje. Lecz prawo ludzkie ma być przestrzegane, pisane lub niepisane. Ponieważ aby człowiek przestrzegał Moje Prawo – Pańskie Prawo, najpierw należy honorować ludzkie prawo, będąc wcielonym w ludzkim materialnym ciele. A jeśli popełnia się zło, kiedy ludzkie prawa są lekceważone, wówczas JAM JEST Obecność Jedynego ingeruję i drogą wyjątku w tym przypadku uznaję, że młodym udzielono ślubu, gdy oni oboje są:
a) istotami Światłą,
b) w Boskiej Miłości między sobą,
c) w Moim Prawie – przestrzegają go w swoim życiu.
Wtedy:
blue dotz Góry udzielono im ślubu – na planie subtelnym,
blue dotdaje się im wspólną rodzinną aurę
blue dotpo tym, jak stali się rodziną według ludzkiego prawa!

Tak było w przypadku tych rodziców, odnośnie których zadano pytanie, i wielu innych rodziców z tamtych lat.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 106

Dopełnienie do pytania 88

Pytanie, wysłane w języku rosyjskim na stronę ZJEDNOCZNIE 10 marca 2018 roku i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 15 marca 2018 roku

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, w PiO 88 p.5 powiedziano dziękować „… także i wszystkim Wzniesionym Istotom Światła z Wyższych oktaw Światła, które uczestniczą i są obecne w tym sakralnym momencie i są ich świadkami w Niebiosach”. Jaka jest różnica pomiędzy „uczestniczą” a „są obecne” w tym przypadku podczas ślubu?

Odpowiedź: Gdy z Góry daje się nową wspólną rodzinną aurę dwom duszom – mężczyźnie i kobiecie, którzy chcą stać się rodziną i ślubują* przed Panem, wśród przyrody, przy braku kapłana na planie materialnym podczas obrzędu ślubowania, który odbywa się tylko na planie subtelnym – w Wyższych oktawach Światła, są Wzniesione Istoty Światła, które uczestniczą, i są takie, które tylko są obecne. Między tymi dwoma słowami istnieje znaczna różnica i jest następująca:

Wzniesione Istoty Światła z Wyższych oktaw Światła, uczestniczące w rytuale ślubu , to te, które tworzą/ wypracowują/ przędzą wspólną rodzinną aurę, a także i te Wyższe Wzniesione Istoty Światła , które ją nakładają na młodożeńców z pomocą innych Wzniesionych Istot Światła.

Są również i takie Wzniesione Istoty Światła, które są obecne jako świadkowie przed Panem i znajdują się wokół.

W tym rytuale są i uczestniczące i są obecne Wzniesione Istoty Światła.

Młodożeńcom, którzy chcą ślubować jeden drugiemu i stać się rodziną przed Panem pod gwiazdami, wśród natury, z Góry daje się Dopuszczenie, aby to zrobili – połączyli się w rodzinę przez swoje Wyższe Jam Jest Obecności w Wyższych eterycznych oktawach dzięki ich czystości i że są Żywymi Jasnymi Duszami i między nimi najczystsza Boska Miłość. Wtedy cały rytuał ślubu nad nimi na subtelnym planie wykonują tylko Istoty Światła. I wśród nich są Istoty Światła, które uczestniczą, i te, które są obecne.

Mogą być , na przykład, obecne dusze ich zmarłych bliskich zarówno z rodu mężczyzny, jak i z rodu kobiety, będące Światłymi Duszami. One specjalnie przybyły, aby być obecnymi na ślubie, na przykład, ich ukochani dziadkowie i babcie, którzy cieszą się z nich i błogosławią. Jest to tak wspaniały moment!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* że będą wierni jeden drugiemu, dopóki śmierć ich rozdzieli, a także żyć w Radości, Pokoju i Boskiej Miłości, we wzajemnym szacunku i opiece itd., i przekazać wszystkie te cnoty swoim dzieciom.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net