Pytanie i odpowiedź 87

Nieprawomocna ingerencja

Pytanie, wysłane na stronę 8 stycznia i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 10 lutego 2018 r.

 

Pytanie: Kiedy ingerencję sił iluzji uważa się jako nieprawomocną? Ponieważ nam dana jest Wiedza, że wszystko się wydarza według Boskiego dopuszczenia i widoczne są gruntowne przyczyny, aby coś się wydarzyło – bądź to karmiczne obciążenie, lekcja, której należy nauczyć się lub ewentualnie przyjęte z Góry zadania.

Odpowiedź: Są przypadki, kiedy jakaś Wzniesiona Istota Światła, przychodzi we wcielenie, aby dokonać czegoś ważnego, siły iluzji wtrącają się, aby ją wyprowadzić ze wcielenia przed czasem lub robią ja niezdolną wykonać swoją pracę i spełnić swoją Misję. To jest nieprawomocna ingerencja.

Ona jest zupełnie czymś innym od dopuszczalnej szkodliwej ingerencji, która staje się największą korzyść dla człowieka, gdy on Mi dziękuje z całego serca za wszystko, co mu się wydarza. W tym przypadku działa twierdzenie, że każde zło jest dla dobra i zgodnie z Boskim dopuszczeniem, tzn. Wyższa JAM JEST Obecność dopuszcza go, aby skutecznie trwał dalszy rozwój ewolucyjny indywiduum, które oczyszcza się karmicznie w tym momencie.

Ta zasada ma tylko jeden jedyny wyjątek – kiedy karmicznie oczyszczona Dusza przyjdzie we wcielenie, aby wykonać specjalnie dane jej przeze Mnie zadanie do umocnienia Mojego Zamysłu, a jej przeszkodzi się i to jest poza Moim – Pańskim oraz poza Boskim dopuszczeniem dla niej, takie wtrącanie się przedstawicieli jakiejkolwiek sieci iluzji jest szkodliwe i nieprawomocne. Ono prowadzi do stworzenia karmy szczególnie dużego rozmiaru dla całego narodu i nawet na poziomie ludzkości.

Kiedy ma miejsce nieprawomocna ingerencja, zwykle to prowadzi do zmiany przebiegu ludzkiej historii do mniej korzystnego i zmianie Mojego Zamysłu dla tego świata.

Jedynym wyjściem w tym przypadku powszechnego smutku, kiedy tej karmie przyjdzie czas do odpracowania, jest powszechne pokajanie się całego narodu przede Mną – Ojcem Jedynym i powszechne udzielenie przebaczenia tym przedstawicielom tego narodu i ogólnie całej ludzkości, którzy działali szkodliwie, pod wpływem sił iluzji, a następnie wszyscy Mi podziękują za wszystko!

Wtedy i tylko wtedy, kiedy wszyscy – i starzy, i młodzi pokajają się, wybaczą i Mi podziękują za wszystko, tzn. wykonają Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” całym narodem i nawet całym rodzajem ludzkim, odpowiednio do rozmiaru szkody i stworzonej karmy, wtedy Mój Zamysł może znowu zostać zmieniony, ponieważ ludzie karmicznie już się oczyszczą.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net