Pytanie i odpowiedź 82

Martwe dusze i nowa sieć iluzji

Pytanie, zadane na stronie ZJEDNOCZENIE 6 stycznia 2018 r. w języku polskim i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 28 stycznia 2018 r.

 

Pytanie: Czy sieć martwych dusz może odebrać energię z nowej sieci iluzji?

Odpowiedź: Takiej sieci brak.

Każdy człowiek, który jest przedstawicielem którejś energetycznej sieci – tak sieci Światła, jak i sieci ciemności, a także i jakiejkolwiek innej sieci iluzji, znajdującej się pod działaniem Karmicznego Prawa, może stać się człowiekiem z martwą duszą, jeśli tak bardzo obciąży się karmicznie, że zamkną się mu czakry/centra energetyczne.

A nowa siec iluzji, która się pojawiła na tej planecie z powodu wielkiego karmicznego obciążenia całej ludzkości, już jest wam powiedziane, że jest czymś bardzo niebezpiecznym dla każdej Żywej ludzkiej duszy. Ona jest poza Prawem Karmicznym i jej przedstawiciele są poza definicją Żywego Życia, która już jest wam dana. Energię, którą przedstawiciele nowej sieci iluzji odbierają któremukolwiek przedstawicielowi jakiejkolwiek energetycznej sieci, znajdującej się w zakresie Prawa Karmicznego, a także energię, którą odbierają bezpośrednio planecie Ziemia, jest bez możliwości, aby została zwrócona w jakikolwiek sposób z ich energetycznej sieci. Cała zabrana im energia jest bezpowrotnie utracona przez tych, od których została zabrana.

Dlatego wam są dane 5 Zasad-Reguł do zachowania Czystości jako coś wyjątkowo ważnego dla każdej Żywej ludzkiej duszy, dla każdego człowieka, który chce zachować swoją Duszę Żywą również w przyszłości, w czasach, które nadchodzą – czasach coraz bardziej wzmacniającego się, aż do pełnego, karmicznego oczyszczenia.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net