Pytanie i odpowiedź 86

Powrót do sieci Światła

Pytanie zadane na stronie ZJEDNOCZENIE 5 stycznia 2018 roku w języku polskim i odpowiedź na nie dana od Obecności Jedynego 24 stycznia 2018 roku

 

Pytanie: Uważam, że Ojciec Jedyny jest Ojcem wszystkich sieci. Stąd moje pytanie: Czy przedstawiciel sieci ciemności, wykonując praktykę przebaczenia, też może dostać energię, zabraną mu przez przedstawiciela innej sieci iluzji? Jeśli robi tę praktykę często, czy jest możliwe, że zmieni swoją sieć na sieć Światła? Dziękuję Ci, Panie, za odpowiedź.

Odpowiedź: Pytanie zaczyna się od całkiem błędnego twierdzenia. JAM JEST Obecność Jedynego oznajmiam, że jestem Ojcem twórców sieci iluzji, lecz nie ich sieci.

JAM JEST stworzyłem wszystko z pierwotnego Mojego Słowa i Światła.

Następnie niektóre Moje dzieci osiągnęły wysoki stopień doskonałości, zaczęły tworzyć swoje światy, zamieszkałe przez stworzone przez nie istoty. A ponieważ robiły to bez Mojego dopuszczenia, Błogosławieństwa i bez Mojego nadzoru, ponieważ stały się dumne i wywyższyły siebie, i myślały, że zrównały się ze Mną, zostawiłem je przejawić swoją wolną wolę do końca, do momentu, aż ich pozbawione doskonałości tworzenie nabierze potwornych cech i rozmiarów i karma ich przetłoczy do takiego stopnia, że uświadomią sobie, pokajają się i nauczą, i znowu wrócą do Mnie jako Moje Światłe dzieci, jakimi je stworzyłem i jakimi są wszyscy pozostali Stwórcy światów, którym JAM JEST Obecność Jedynego delegowałem prawomocność, aby to robili.

Tak jest z waszym Ojcem Niebiańskim – Panem Alfą, który pod moim nadzorem i z pomocą swoich Elochimów i jeszcze wielu innych Istot Światła stworzył waszą piękna galaktykę z Żywym Życiem w niej i zbudował sieć Światła. Później niektóre jego dzieci uznały, że są gotowe być twórcami jak ich Ojciec i stworzyły w waszej galaktyce niektóre inne sieci iluzji z iluzorycznymi istotami w nich. I ponieważ stały się dumne, energia, z którą tworzyły, została już zniekształcona i zabrudzona przez ich grzech upadku, że zignorowały swojego Ojca, odtrąciły Go i postanowiły przyrównać siebie do Niego, w ten sposób ignorując i odtrącając i Mnie – Ojca Jedynego.

Tak powstała sieć ciemności w waszej galaktyce z jej tworami, a także i niektóre inne sieci iluzji z ich tworami i wszystkie one potrzebują energii do istnienia, ponieważ pozostały bez dostępu do energii Ojca Niebiańskiego tej galaktyki Pana Alfy, zarówno do Mojej energii, która płynie poprzez cały stworzony przez Mnie Wszechświat, oblewa wszystko i wszystkich. I każda Żywa Istota ma do niej dostęp.

A żeby istnieć, te iluzoryczne twory zaczęły kusić i urzekać rodzaj ludzki, stworzony na Mój obraz i podobieństwo, mający Wolną Wolę, aby rozporządzać swoim życiem – czy żyć w przestrzeganiu Moich Przykazań i Praw, czy grzeszyć. W taki sposób wiele ludzkich dusz obciążyło się karmicznie i zmieniło swoja sieć – przeszło do sieci ciemności i tam się znajduje. I tak będzie trwało, dopóki one same zechcą powrócić do Światła.

Jak już wam powiedziałem, ta Nauka jest udzielana tylko i jedynie tym ludziom z Żywą Duszą, przez których płynie Ogień Boskiego Światła i wlewa się do materialnego świata, nawet jeśli chwilowo przeszli do sieci ciemności i nawet jeśli to chwilowe przejście do sieci ciemności zajmie im całe ich bieżące wcielenie lub całą serię wcieleń.

Takie dusze, które znajdują się w sieci ciemności, zawsze maja możliwość powrotu do sieci Światła, jeśli zechcą. To jest pierwsze i najważniejsze, co należy im zrobić – wyrazić swoją Wolną Wolę, że chcą na zawsze i na 100% powrócić do sieci Światła.

Potem niech zwrócą się do Mnie – Ojca Jedynego lub do swojego Ojca Niebiańskiego Pana Alfy, niech wymagają, szczerze chcą i proszą o pomoc z Góry, aby im została dana do czasu, kiedy w pełni przejdą do sieci Światła.

I trzecia bardzo ważna rzecz, którą im należy robić każdego dnia i nawet kilka razy dziennie, według możliwości, wykonywać z całego serca i duszy i z wielkim dążeniem i Wiarą we Mnie:

1. Duchową praktykę „12 Ukłonów” jako generalne Pokajanie przede Mną za wszystko, co zostało zgrzeszone we wszystkich wcieleniach i czasach;

2. Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”, która składa się z 3 części:
2.1. Pokajanie wobec Mnie trzystopniowym pokajaniem za wszystko, co zostało zgrzeszone i wychodzi w tej dobie do odpracowania;
2.2. Trzystopniowe Przebaczenie wszystkim tym, którzy ich popychali kiedykolwiek zgrzeszyć tak, że oni karmicznie się obciążyli i znaleźli się w sieci ciemności, tworząc karmę, która otworzyła się do odpracowania w tej dobie (w której wykonuje się tę Duchową praktykę);
2.3. Wdzięczność do Mnie – Ojca Jedynego.

A kajając się, należy naprawdę kajać się, czyli poczuć, że zgrzeszyli i pokajać się przede Mną za wszystko i to tak, że sami poczują swoje pokajanie.

A gdy wybaczają, niech robią to szczerze i to tak, aby oni sami poczuli, że rzeczywiście wybaczają.

A gdy dziękują Mi, to też niech poczują swoją wdzięczność do Mnie, jak ich napełnia i jak następnie wysyłają ją do Mnie.

Teraz wyjaśnię sens waszej Wdzięczności – Obecności Jedynego:

„Dziękuję Tobie, Panie, za wczoraj, dziś i jutro!” – człowiek dziękuje za wszystko we wszystkich czasach.

„Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko, co się wydarza!”, tzn. tu i teraz człowiek dziękuje za bieżące karmiczne odpracowanie, które jest największym Dobrem dla każdego i dla wszystkich.

„Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko – teraz, zawsze i we wszystkich czasach!”

Za „wszystko”, za co dziękujecie Mi generalnie, to:
-za Pomoc, którą wam daję,
-za Wielkie Łaski, które dostajecie ode Mnie,
-za Dary, którymi was Obdarowuję,
-z Błogosławieństwa, którymi was Błogosławię,
-za energię, którą zasilam wasze subtelne ciała, żebyście byli zdrowi itd.

Dlatego dałem wam do wymawiania:

„Dziękuję Ci, Panie, za WSZYSTKO teraz!”.

Ponieważ poza wszystkim wymienionym wyżej Ja was oczyszczam, żywię, miłuję, wybaczam, nauczam, Kocham i cieszę się wami, czyli robię wszystko, co robi każdy rodzic dla swoich dzieci. I skoro wy doznajecie takiej silnej rodzicielskiej Miłości – matczynej i ojcowskiej – do swoich dzieci, czy możecie na ogół wyobrazić sobie Moją Miłość do was, jak wielka, silna i wszechogarniająca ona jest?

I jak wy myślicie, czy odmówiłbym swojej pomocy któremuś z Moich tak mocno kochanego dziecka, które zgrzeszyło i postanowiło znowu wrócić do Światła i powrócić do sieci Światła, do Domu? Wszystkie Istoty Światła z Hierarchii Światła z największą Radością i śpiewając pieśni wychwalające Mnie od razu włączają się pomagać tej Duszy każdym możliwym i dopuszczalnym przez Moje Prawo sposobem, podtrzymując człowieka, aby wytrzymał nacisk na niego sił iluzji, które chcą zatrzymać go w sieci ciemności jako ich wiecznego energetycznego dawcę.

I pomoc z Góry nadal jest mu dawana, aby człowiek utrzymał się na Drodze i do przodu podążał, ku Światłu, coraz bardziej oblewany nim, dopóki idzie i wspina się i Drogą oczyszcza ze wszystkich ujemnych karmicznych nawarstwień i coraz jaśniejszy staje się znów.

JAM JEST Obecność Jedynego Błogosławię was, miłe moje dzieci Światła, mające Żywe Dusze, ale które utonęły w sieci ciemności. Życzcie sobie skutecznie i bardzo szybko wrócić do sieci Światła, korzystając ze skróconych czasów, które przepływają teraz!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net