Pytanie i odpowiedź 85

Różnice między duchowymi praktykami „12 ukłonów” i „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”

Pytanie napisane w języku polskim, otrzymane na stronie ZJEDNOCZENIE w dniu 1 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie dana od Obecności Jedynego w dniu 21 stycznia 2018 r.

 

Pytanie, wysłane z Hiszpanii, i odpowiedź na nie od Obecności Jedynego 23 stycznia 2018 r.

Pytanie: Która z dwóch Duchowych praktyk jest bardziej skuteczna – Duchowa praktyka „12 Ukłonów” czy „Trzystopniowe Przebaczenie”?

Odpowiedź: Obie są bardzo skuteczne i są to zupełnie różne Duchowe praktyki!

Poprzez Duchową praktykę „12 Ukłonów” dokonuje się generalnego pokajania wobec Mnie za wszystko, co zgrzeszono we wszystkich czasach. Gdy jest wykonywana jakościowo, przekształca się ujemna karma z ogólnego zakresu ujemnej karmy wszystkich niższych ciał człowieka. To oznacza, że on przekształca:
blue dotswoją własną ujemną karmę, która ma;
blue dotnarodową i ogólnoludzką, część których przyjął,
blue dotczęść ujemnej karny, którą dany człowiek przyjął z ogólnej karmy wszystkich ludzi z tej samej religii, którą wyznaje i do której przynależy.

I ten proces karmicznego przekształcenia i oczyszczenia odbywa się stopniowo każdego dnia, gdy jest wykonywana ta tak ważna Duchowa praktyka.

Natomiast praktykę duchową „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” wykonuje się tylko w określonym szkodliwym przypadku, który już nastąpił czy odbywa się w tym momencie, czy w przyszłości – jeśli ewentualnie ma nastąpić coś szkodliwego tylko w ciągu tego dnia, który właśnie się zaczyna.

Wtedy człowiek kaja się za dokładnie określony rodzaj ujemnej karmy, którą ma a która zaktywowała się do odpracowania akurat w tym momencie jego życia, z powodu tego ktoś z iluzji otrzymał dostęp do niego i możliwość zaszkodzić mu i to robi. Człowiek wybacza też tym, którzy działali szkodliwie na niego do tego momentu i tym, którzy w tym momencie działają na niego szkodliwie w czymś konkretnym, w określony sposób, a także i tym, którzy ewentualnie postanowią działać kodliwie w przyszłości.

Najlepiej tę druga Duchową praktykę wykonywać:
blue dotna samym początku, jak tylko człowiek poczuje, że wobec niego zaczęła się jakaś szkodliwa ingerencja;
blue dotzawsze, jak zrozumie, że jemu stało się coś szkodliwego;
blue dota również i zawsze przed wyjściem z domu i zanim mu się stanie cokolwiek!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net