Pytanie i odpowiedź 84

Ważna wskazówka do wykonania dłuższego służenia

Pytanie napisane w języku polskim, otrzymane na stronie ZJEDNOCZENIE w dniu 1 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie dana od Obecności Jedynego w dniu 21 stycznia 2018 r.

 

Pytanie, wysłane z Hiszpanii i odpowiedź na nie, dana od Obecności Jedynego 23 stycznia 2018 r.

Pytanie: Kiedy człowiek postanowi zrobić dłuższe służenie i włączyć do niego Wezwania, modlitwy, Medytację dla Ziemi, …, jak najlepiej z Pańskiego punktu widzenia to zrobić?

Odpowiedź: Było by dobrze zrobić chociaż jedno, a jeszcze lepiej kilka jakościowych służeń tygodniowo, będąc samemu wśród przyrody. Wtedy człowiek mógłby poświęcić więcej czasu i wykonać dłuższe służenie, do którego włączy
blue dotMedytację dla Ziemi – i to jest bardzo dobre!
blue dotObejrzeć wszystkie Przesłania-Obrazy, opublikowane na stronie ZJEDNOCZENIE, a także i wszystko inne, co zechce.
blue dotI w Radości być!
blue dotPić dużo wody podczas całego służenia.
blue dotWysłać energię służenia do swojego kauzalnego ciała kilka razy, oddzielnie po każdej części służenia.

To ostatnie to ważna Moja wskazówka dla wszystkich Moich Żywych dzieci Światła!

Kiedy człowiek postanowi zrobić dłuższe służenie i włączy do niego różne Duchowe praktyki: wezwania, modlitwy, błogosławienia, Medytację dla Ziemi, oglądanie Przesłań-Obrazów, czytanie „Pytań i odpowiedzi” w części „Nauka”, Przesłań, Wskazówek , …, najlepiej po każdej z nich wysłać energię tej części służenia do swojego kauzalnego ciała, wypowiadając wezwanie, dane wam do tego przez Buddę Wajroczanę. I dopiero wtedy przystąpić do następnej Duchowej praktyki.

W ten sposób człowiek uniknie zatrzymania w swoich 4-ch niższych ciałach większej ilości energii na dłuższy czas, która by mogła przyciągnąć do niego najróżniejsze byty z najróżniejszych sieci iluzji, które mogą mu przeszkadzać w dalszym wykonywaniu służenia, a także i kiedy po służeniu pójdzie na spacer. Ponieważ ich celem jest rozdrażnianie człowieka w jakikolwiek sposób albo spowodowanie mu czegoś nieprzyjemnego, żeby zabrać jemu całą zakumulowaną do tego momentu energię służenia.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net