Pytanie i odpowiedź 83

Wszechprzebaczenie

Pytanie i odpowiedź na nie, dana przez Obecność Jedynego w dniu 21 stycznia 2018 r.

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, czy przedstawiciele różnych sieci iluzji wiedzą, że kiedy wybaczamy im przez Trzystopniowe Przebaczenie, energia, którą nam zabrali, jest nam zwracana z odsetkami, tzn. że oni tracą więcej, niż otrzymali? Czy to powstrzymuje ich, czy przerywają oni swój szkodliwy wpływ na nas?

Odpowiedź: Tak, już wiedzą. Niektórzy z nich przestali wywierać swój szkodliwy wpływ na te moje dzieci, które mają Żywe i Jasne Dusze, z całego serca i duszy szczerze im przebaczają i są z największą Boską Miłością i wdzięcznością do Mnie – waszego Ojca Jedynego. Ponieważ wtedy odsetki mają całkiem inną wielkość i to, co zostaje wzięte od nich, jest znacznie większe, nawet wielokrotnie większe w porównaniu z tym, co zabrali od was.

Z niektórymi silniejszymi przedstawicielami którychś sieci iluzji sytuacja jest jednak inna. Są oni bez bezpośredniej szkodliwości wobec was, ponieważ zaczęli się chronić, ale zawsze możecie spodziewać się szkodliwości w sposób pośredni, ponieważ im brakuje czegoś takiego – zrezygnować z wyrządzenia wam krzywdy. Ich istota jest taka. A wasz własny karmiczny ciężar pozwala na to.

Oznacza to, że powinniście być czujni wobec każdego i wszystkiego dookoła. Bo jeden z tych bardziej szkodliwych dla was bytów z jakiejś sieci iluzji może tak omotać/podprowadzić ludzi wokół was, że będą oni dla was szkodliwi, nawet bez bycia tego świadomymi. Byty te bardzo dobrze wiedzą, że brak im prawa zmuszać kogokolwiek na planie fizycznym lub subtelnym, by wam szkodził, ponieważ takie działanie jest równoznaczne ich bezpośrednim szkodliwym działaniom i może okazać się dla nich śmiertelne po przemnożeniu, które JAM JEST Obecność Jedynego Ojca zastosuję/użyję, podczas zwracania zabranej wam energii z odsetkami, wtedy, gdy szczerze im przebaczycie.

Bardzo ważne jest, aby nauczyć się chronić siebie przed każdym, włącznie przed swoimi bliźnimi, którzy są mniej świadomi, niż wy i bardziej obciążeni karmicznie, a zatem są bardziej podatni na popełnienie grzechu, bez zdawania sobie z tego sprawy, a potem będą gorzko tego żałować i kajać się. Ale to wam nie pasuje, prawda? Zwłaszcza teraz, w czasach przejściowych. Jeśli dorożka przewróci się w przepaść czy użalanie się i przepraszanie przywrócą ją z powrotem na Drogę?

Z tego powodu należy wam bardzo uważać, obmyślać kilka kroków do przodu, co będziecie robić i gdzie mogą postawić wam pułapki, być czujnymi przez cały czas, z pełną ochroną, spokojnymi i wszechprzebaczającymi, cokolwiek wam zrobią!

Jeśli zdarzy się, że doznacie jakiejś szkody, jakakolwiek ona jest, natychmiast, przy pierwszej możliwej okazji* wykonajcie Duchową praktykę Trzystopniowe Pokajanie, Trzystopniowe Przebaczenie i Wdzięczność do Mnie. Jest to jedne z najważniejszych waszych służeń teraz, które zachowa was we wszystkich przyszłych czasach Żywymi i Zdrowymi, abyście przez nie przeszli i byli długowieczni.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Przy pierwszej możliwej okazji – to wtedy, gdy zostaniecie sami lub jesteście dobrze przykryci – patrz Pięć Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net