Pytanie i odpowiedź 80

Dodatek do "Trzystopniowego Przebaczenia"
Czy jest różnica w wymawianiu pierwszego stopnia przebaczenia w odniesieniu do ludzi, którzy są w sieci Światła a do tych, z różnych sieci iluzji?

Pytania zadane dnia 15 stycznia 2018 r. z Hiszpanii i odpowiedzi na nie dane od Obecności Jedynego w dniu 21 stycznia 2018 r.

 

Pytania te są związane z pytaniem i odpowiedzią "Rezygnacja z przemocy i Trzystopniowe Wybaczenie", daną od Obecności Jednego w dniu 13 lutego 2017 r. i dotyczą pierwszego stopnia przebaczenia.

Pytanie: Kiedy mówię, że wybaczam iluzorycznej części jakiegoś człowieka lub kilku osób i wymawiam jego imię lub ich imiona, czy dotyczy to tylko osób z sieci Światła, czy wymawia się to uniwersalnie, bez znaczenia, do której sieci należą ci ludzie? Jeśli wiemy, że człowiek należy do którejś z sieci iluzji, czy w inny sposób odmawia się słowa przebaczenia? Czy wszyscy ludzie, którzy są z jakiejś sieci iluzji, mają iluzoryczną część, czy są całkowicie iluzoryczni i wybacza się im trochę inaczej?

Odpowiedź: Przebaczenia udziela się każdemu człowiekowi bez względu na to, w której sieci jest i jaka jest jego istota, ponieważ większości ludzi na tej planecie brak jasnego widzenia tego, kto jaką istotę ma, do której sieci należy lub w której sieci znajduje się w danej chwili.

Dlatego poleciłem wypowiadać, że udzielacie przebaczana iluzorycznej części człowieka, ponieważ albo jest on Istotą Światła we wcieleniu, karmicznie obciążoną i ma iluzoryczną część, albo jest bytem z którejś sieci iluzji, a w tym przypadku zasadniczo człowiek jest iluzoryczny – z iluzji. Kiedy mówicie, że wybaczacie iluzorycznej części danego człowieka i wymawiacie jego imię, a on należy do którejś sieci iluzji, oznacza to, że wybaczacie temu bytowi.

 

Pytanie: Czy poprawne i dobre jest z Pańskiego punktu widzenia, abym robiła "Trzystopniowe przebaczenie", przebaczając zawczasu z samego rana:
blue dotmojej iluzorycznej części;
blue dotiluzorycznej części wszystkich moich bliskich, w tym iluzorycznej części mojego dziecka;
blue doti iluzorycznej części wszystkich ludzi, z jakichkolwiek sieci oni są, z którymi mam się spotkać w ciągu tego dnia?

Czy słuszne jest wybaczenie iluzorycznej części wszystkich tych ludzi po imieniu w pierwszej części pierwszego stopnia Przebaczenia?

Odpowiedź: Tak, jest to dopuszczalne i jest nawet bardzo dobrze, aby człowiek wybaczał swojej iluzorycznej części, iluzorycznej części ludzi z jego najbliższego otoczenia, z którymi mieszka i z którymi będzie kontaktował się w ciągu dnia, a także iluzorycznej części ludzi, których przypadkowo spotka w ciągu dnia, gdyby ewentualnie w czymś mu zaszkodzili. Aby także wybaczał wszystkim ich pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom, …, i ich stwórcom, tak jak już wam poleciłem.*

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Zobacz pytanie i odpowiedź "Pomagacze, pomocnicy i podżegacze"

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net