Pytanie i odpowiedź 78

Klucz do osiągnięcia karmicznej czystości
i
Jak zrozumieć, że robimy coś grzesznego

Pytania napisane w języku polskim, otrzymane na stronie ZJEDNOCZENIE w dniu 23 grudnia 2017 r. oraz odpowiedzi na nie dane od Obecności Jedynego w dniu 20 stycznia 2018 r.

 

Pytanie 1: Czy poprawne jest z Pańskiego punktu widzenia rozumienie, że kluczem do osiągnięcia danego stopnia karmicznego oczyszczenia jest uświadomienie sobie własnych błędów i iluzorycznych przejawów/zachowań, bo wówczas człowiek może skierować do Pana trójstopniowe pokajanie i przebaczyć tym, którzy mu zaszkodzili poprzez trójstopniowe przebaczenie?

Odpowiedź: Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa sposoby przekształcenia ujemnych karmicznych zapisów i uzyskania coraz większej karmicznej czystości.

Te karmiczne zapisy, na które przyszedł czas, aby były odpracowane, wychodzą na powierzchnię i otwierają się – stają się aktywne. To oznacza, że w takim momencie człowiekowi przydarza się jedno cięższe ujemne zdarzenie lub szereg lżejszych wypadków. Wszystkie te, jakiekolwiek one są, w rzeczywistości są największym dobrem dla niego, ponieważ tak on oczyszcza swoją karmę.

To jest pierwszy sposób na odpracowanie karmy – poprzez cierpienia. Przydarza się człowiekowi, gdy jest on mniej duchowo świadomy lub brak mu uświadomienia tego, co tak naprawdę z nim się dzieje i z jakiego powodu cierpi.
blue dotTaki człowiek, jeśli zaakceptuje cierpienie i powie sobie: "Pewnie jest to coś złego, z czego wyniknie coś dobrego" - to łatwiej przetworzy większość swojej ujemnej karmy.
blue dotW przypadku, gdy zacznie narzekać, że inni mają dobrze, a on ma źle, jest to bezpośrednie potępienie Boga – jego Wyższej Obecności JAM JEST, za której zgodą przebiega proces karmicznego odpracowania i z którą jest wcześniej uzgodnione, co najlepiej ma przydarzyć się temu człowiekowi, aby odpracował więcej karmy, odnosząc stosunkowo najmniej szkód. Ocenia się bardzo uważnie, jakie będzie najmniejsze zło dla niego w każdym poszczególnym przypadku. I jeśli przy całej tej trosce człowiek się zirytuje, gdy przydarzy się jemu coś "złego", wtedy proces odpracowania jego starej ujemnej karmy zatrzymuje się i w tym samym momencie jest stwarzana nowa ujemna karma – wobec Boga.
blue dotA jeśli człowek zacznie obwiniać Pana i potępiać całe Niebiosa, wtedy okazuje się, że on i cierpi, i jego cierpienia są bezużyteczne, ponieważ w tej sytuacji brak odpracowania choćby najmniejszej części jego ujemnej karmy, dla której nadszedł czas na odpracowanie. Co gorsza, obciąża się nową ujemną karmą, która jest dość ciężka i o większym wymiarze – karmą wobec Pana.

Drugi podstawowy sposób do odpracowania ujemnej karmy jest wtedy, gdy osoba jest wystarczająco świadoma, by zrozumieć, kiedy przydarzy się jej coś złego, że rozpoczął się proces odrabiania jakiejś jej ujemnej karmy, na którą dokładnie w tym momencie nadszedł czas, by została przetworzona, aby mogła się z niej uwolnić. I zdaje sobie również sprawę, że im większą część z tego własnego pakietu ujemnej karmy o dokładnie określonym rodzaju potrafi odpracować dokładnie w tym momencie, kiedy jest ona aktywna/dostępna do odpracowania, tym lepiej dla niej później. Ponieważ po pewnym czasie, kiedy znowu nadejdzie następny odpowiedni czas do odpracowania dokładnie tego rodzaju karmy, będzie ona miała znacznie łatwiej i będzie w stanie przetworzyć ją całkowicie poprzez bardzo niewielkie ujemne wydarzenie.

Kiedy człowiek jest w Nauce, którą wam daje się teraz i którą wam dawało w takiej czy innej formie we wszystkich czasach dotychczas, gdy przytrafi się jemu coś złego, on wie, co najlepiej zrobić od razu, przy pierwszej nadarzającej się okazji, gdy pozostaje sam:
1. Pokajać się pokornie, z całego serca i Duszy przede Mną – Jedynym Ojcem, za wszystkie grzechy popełnione we wszystkich czasach, poprzez Trzystopniowe Pokajanie.
2. Przebaczyć z całego serca i Duszy Trzystopniowym Przebaczeniem wszystkim, którzy działali na niego szkodliwie we wszystkich czasach, do momentu, aż on zgrzeszy i wpędzali go we wszystkie te grzechy. W tym przypadku człowiek powinien wybaczyć iluzorycznym częściom wszystkich ludzi, którzy wyrządzili mu krzywdę, ich pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom, a także wszystkim innym bytom, z którejkolwiek sieci iluzji one są, które wpływały na niego szkodliwie w jakikolwiek sposób, a także wybaczyć stwórcom ich wszystkich.
3. Z całego serca i Duszy, gorąco i z Radością dziękować Mi za karmiczne oczyszczenie, które zaczęło przebiegać w tym człowieku w tym momencie.

Najważniejszą rzeczą w tym przypadku jest, aby człowiek wykonał to wszystko – Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność od razu, na samym początku, kiedy zaczynają przydarzać się mu najmniejsze nieprzyjemności. Wtedy JAM JEST Obecność Jedynego Ojca przetwarzam jego ujemną karmę, używając energii jego pokuty, przebaczenia i wdzięczności i przemnażam je w stopniu odpowiadającym mocy jego aspiracji i czystości uczuć, które wkładał podczas pokutowania, przebaczenia i dziękowania. To przemnożenie może być wystarczająco duże, aby przekształcił się cały pakiet ujemnej karmy danego rodzaju, który człowiek ten nagromadził we wszystkich swoich wcieleniach do tej pory, oraz w bieżącym wcieleniu.

W tym drugim podstawowym sposobie karmicznej transmutacji kluczem do osiągnięcia pewnego poziomu karmicznego oczyszczenia jest rzeczywiste uświadomienie własnych błędów i iluzorycznego zachowania. Uświadomienie tego wszystkiego jest kluczem, ale to wy sami jesteście tymi, którzy muszą włożyć ten klucz do zamka, przekręcić klucz, otworzyć drzwi i przejść przez próg, aby znaleźć się na następnym poziomie karmicznej czystości.

Bez istotnego znaczenia jest, aby człowiek dokładnie wiedział, co, jak i kiedy grzeszono, ponieważ jego dusza może wpaść w smutek, wiedząc co się stało. Najważniejsze jest to, by uświadamiał sobie, że jeśli przydarza się jemu coś złego w tym momencie, on sam coś zgrzeszył, albo niektórzy z jego bliźnich zgrzeszyli i on podjął się odpracować własną lub jakiś inny rodzaj karmy w tym momencie – rodzinną, rodową, swojego narodu, całego ludzkiego rodu lub jakąś inną*. I bardzo ważne jest, aby człowiek zaakceptował wszystko, co się dzieje, z wdzięcznością do Mnie i z najszczerszym pokajaniem.

W większości przypadków ludziom przydarza się dokładnie to samo lub coś podobnego do tego, co spowodowali lub teraz powodują innym, jeśli chodzi o odpracowanie własnej karmy człowieka.

Ci, którzy czytają Naukę, która jest teraz dawana wam poprzez Rosicę Awełę na stronie internetowej ZJEDNOCZENIE, akceptują ją i są wdzięczni za to, co czytają, gdy przytrafi im się coś złego, natychmiast zdają sobie sprawę, że dzieje się tak dlatego, ponieważ sami coś zgrzeszyli lub otrzymali cudze grzechy do odpracowania w jakiś sposób.

Jeżeli człowiek zaakceptował tę Wiedzę, jest przebudzony i jego Wyższa JAM JEST Obecność pomaga mu od razu uświadomić sobie, kiedy on grzeszy, jeszcze w tym momencie lub nieco później, a także pomaga mu uświadomić sobie, że on lub inny człowiek kiedyś coś grzeszył, gdy coś złego przydarza mu się w danej chwili. Daje to możliwość człowiekowi, aby natychmiast pokajał się, przebaczył i podziękował Mi. Wtedy jego karma – nowo stworzona lub z przeszłości – natychmiast przetwarza się z największą łatwością i prawie bez szkód – przy najniższym stopniu szkodliwości dla człowieka.

Gdy ten człowiek wykonuje praktyki duchowe każdego dnia lub zawsze, kiedy ma taką możliwość, nawet jeśli nie jest to codziennie, i kieruje energię z ich wykonania, by pomóc planecie Ziemia i Żywemu Życiu na niej, to stwarza dobrą karmę dla niego. Ta dobra karma wykorzystana jest głównie do przetworzenia tego rodzaju ujemnej karmy, która ma największą objętość i wagę, podczas przetworzenia której człowiek ten może najbardziej ucierpieć.

A jeśli człowiek regularnie wykonuje swoją duchową praktykę jakościowo i przesyła Mi swoją Wdzięczność, Boską Miłość i ma dostateczną ilość dobrej karmy, możliwe jest, aby jego ujemna karma była przetwarzana w biegu, bez przytrafiania się mu czegoś złego i bez rozumienia, że dokładnie w tej chwili przebiega proces transformacji jego ujemnej karmy – osobistej lub obcej, którą przyjął.

 

Pytanie 2: Co jest najlepiej z Pańskiego punktu widzenia zrobić człowiekowi, aby uświadomił sobie, że grzeszy? Bo często bywa tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Odpowiedź: Jest to również bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo ważne jest, aby człowiek przestał popełniać grzech w swoim obecnym wcieleniu i tylko oczyszczał starą ujemną karmę bez gromadzenia nowej.

Najlepiej, aby on zwrócił się do Mnie – Obecności Jedynego i do swojej Wyższej JAM JEST Obecności, to znaczy do Pana i do Boga, i wymagał, szczerze chciał i prosił o udzielenie mu pomocy z Góry za każdym razem, zanim popełni grzech, aby uświadomił sobie, że zaraz go popełni. Jest to wewnętrzna duchowa praca każdego człowieka. A potem niech zawsze słucha swojego wewnętrznego głosu – głosu jego Wyższej JAM JEST Obecności, przez którą JAM JEST Obecność Jedynego mówię do niego i pomagam mu i której wewnętrzny głos powstrzymuje człowieka przed podejmowaniem błędnych decyzji życiowych.

Aby móc poczuć, że coś jest grzeszne, człowiek musi najpierw wiedzieć, że jest to grzeszne; to znaczy być w tej Wiedzy – aby zaakceptował Naukę, którą wam się daje. Należy akceptować i przestrzegać Moich Przykazań i Praw, które wam dałem właśnie w tym celu – abyście wiedzieli, co jest grzeszne, byście uchronili się przed robieniem tego i byli karmicznie czyści.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Zobacz pytanie i odpowiedź "Kiedy człowiek przyjmuje obcą karmę" opublikowane w dniu 14 sierpnia 2017 r.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net