Pytanie i odpowiedź 76

Na 100% w sieci Światła

Pytania zadane w języku rosyjskim na koniec grudnia 2017 r. i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego w dniu 9 stycznia 2018 r.

 

Pytanie 1: Co oznacza, że człowiek jest na 100% w sieci Światła?

Odpowiedź: Oznacza to, że jest bez zmiany sieci, czyli przebywa tylko i wyłącznie w sieci Światła, bez przechodzenia do sieci ciemności przez wystarczająco długi czas. Na przykład, jeśli człowiek przez 1 miesiąc znajduje się tylko w sieci Światła, bez jej zmiany ani razu, mówi się, że on przez cały miesiąc był na 100% w sieci Światła.

I jeśli w tym czasie ktoś z sieci iluzji go urazi, a on zachowa swoją równowagę, wyrządzona mu strata zostanie zwrócona z Góry z procentami z energii tej sieci iluzji, z której jest ten, co mu zaszkodził.

Jeśli zaś komuś przez ten jeden miesiąc, na przykład raz w tygodniu, albo raz na 2-3 tygodnie przydarzy się zmienić sieć, choć na krótko wejdzie on do sieci ciemności, o takim człowieku mówi się, że przeważnie jest w sieci Światła.

 

Pytanie 2: Czy są tacy ludzie – na 100% w sieci Światła?

Odpowiedź: Z tego, co powiedziano wyżej, sami rozumiecie, że jest całkiem możliwe, że są tacy ludzie na planecie i oni są, inaczej ludzkość przestałaby istnieć przy tak wysokim zabrudzeniu, jakie osiągnęła do tego momentu. Brak możliwości być doskonałym człowiekiem, będąc we wcieleniu w tych czasach, ponieważ żeby przyjść i pozostać we wcieleniu, on automatycznie przyjmuje część karmy całej ludzkości i część karmy ludzi, którzy są koło niego, po czym przestaje być doskonały.

 

Pytanie 3: Co się dzieje, gdy ktoś nie jest na 100% w danej sieci, lecz zachowuje swoją równowagę?

Odpowiedź: JAM JEST Obecność Jedynego udzielam Nauki wyłącznie dla tych, którzy są w sieci Świata stale, przeważnie, dosyć często lub czasem, lecz dążą i pragną częściej i zawsze przebywać w sieci Światła w przyszłości. Z tej przyczyny odpowiedziałbym na to trzecie pytanie, gdyby zostało sformułowane trochę inaczej.

„Co się stanie, gdy jakiś człowiek, który przeważnie lub dosyć często znajduje się w sieci Światłą, znajdzie się w sieci ciemności dokładnie w momencie, gdy jakiś przedstawiciel którejś sieci w czymś mu zaszkodzi, a on pozostanie spokojny?”

Odpowiedź: W przypadku, gdy człowiek znajdzie się w tym momencie w sieci ciemności, brak możliwości, aby zwrócono mu straty, ponieważ on już coś zgrzeszył i z tej przyczyny w tym momencie znajduje się w sieci ciemności i karmicznie się obciążył. Ale w przypadku, gdy człowiek pozostanie spokojny, gdy mu się stanie coś złego, to może bardzo mu pomóc, zwłaszcza, gdy zdoła zaakceptować sytuację bez osądzania i z wdzięcznością do Mnie i pokaja się przede Mną za wszystko, co zgrzeszył i Mnie poprosi, abym mu wybaczył i mu pomógł i znowu podziękuje Mi za wybaczenie i za pomoc*, wtedy on znowu wraca do sieci Światła. A wyrządzona mu strata ma możliwość zostać przywrócona stopniowo w przyszłości, gdy człowiek pozostanie w sieci Światła i dobrze pracuje w materialności i w duchowości i tym stwarza sobie dobrą karmę. Ta dobra karma natychmiast bywa wykorzystana do jego regeneracji i to będzie trwało, dopóki on w pełni się odnowi.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Zob. Duchowa praktyka „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net