Pytanie i odpowiedź 74

Pomagacze, pomocnicy i podżegacze

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 7 stycznia 2018 r.

 

Pytanie: Moje pytanie jest związane z odpowiedzią udzieloną 6 stycznia 2018 r. na stronie ZJEDNOCZENIE "Zmniejszenie części iluzorycznej". Jaka jest różnica między następującymi kategoriami: pomagacze, pomocnicy i podżegacze iluzorycznej części człowieka, a także wszystkimi ich stwórcami?

Odpowiedź: Zawsze szczególnie się cieszę, gdy zadajecie Mi pytania dotyczące udzielonej już wam Nauki w postaci odpowiedzi na wasze pytania.

Aby praca iluzorycznej części człowieka była skuteczna – aby dotrzeć i uzyskać dostęp do jego Boskiej energii, a dochodzi do tego, gdy człowiek zostanie złapany w pułapkę i zachęcany do grzechu, by obciążył się karmicznie – Iluzorycznej części człowieka zostaje udzielana pomoc z zewnątrz. Za każdym razem może pochodzić od różnego typu i rzędu istot, które są przedstawicielami różnych poziomów hierarchii którejś z sieci iluzji, w tym bezpośrednio lub pośrednio od stwórcy odpowiedniej sieci iluzji.

1. Pomagacze to przedstawiciele którejkolwiek sieci iluzji, którzy są stale przyczepieni do iluzorycznej części konkretnego człowieka. Są wyspecjalizowani w pomaganiu jej, jak najłatwiej ma doprowadzić konkretną osobę do popełnienia grzechu, tzn. poznały w szczegółach jej słabe miejsca, tam, gdzie ona już stworzyła ujemną karmę lub gdzie łatwiej jest skusić ją do popełnienia grzechu i stworzenia nowej karmy na tym samym lub którymś innym z głównych promieni.

W religii chrześcijańskiej jest to bardzo dobrze przedstawione jako diabeł, który stoi z lewej strony człowieka, szepcząc mu do lewego ucha, uwodzi i namawia do grzechu. A z prawej strony człowieka stoi anioł, który doradza, jak on ma zachować swoją czystość i żyć w przestrzeganiu Mojego Prawa i Moich Przykazań, które wam dałem, byście pozostali Żywi i Dobroowocni w sieci Światła.

Każdemu człowiekowi, który jeszcze od urodzenia ma Żywą i Jasną Duszę, po przyjściu we wcielenie jest przydzielany Nauczyciel na planie subtelnym z Hierarchii Światła, który pomaga mu wzrastać duchowo i stara się go chronić przed pułapkami sił iluzji, postawionymi na jego Drodze.

2. Pomocnicy są istotami, które również mogą pochodzić z dowolnej sieci iluzji. Są one sporadycznie wzywane do udzielenia pomocy w dokładnie określonym momencie, aby wzmóc nacisk energetyczny na konkretnego człowieka, kiedy jest on już zmęczony ciągłym naciskiem swojej iluzorycznej części i jej pomagaczy i kiedy niewiele brakuje, by człowiek postanowił popełnić grzech i popełnia go, całkiem zapominając wezwać w tym momencie wszystkie Niebiosa do pomocy, wszystkich aniołów ochrony, Świętego archanioła Michała, a także wszystkie Wzniesione Istoty Światła, które chcą przyjść i pomóc mu pozostać czystym!

3. Podżegacze to istoty, które wyspecjalizowały się w bezpośrednim prowokowaniu człowieka, aby udowodnił, że może zrobić coś grzesznego i w ten sposób „zabłysnąć” przed ludźmi z otoczenia lub udowodnić, że jest podobny do nich, aby zaakceptowano go.

Podżegacze mogą wyśmiewać się z człowieka, że nie może zrobić czegoś, jak inni ludzie, którzy w czymś grzeszą. Do tego podżegacze wykorzystują ludzi z otoczenia tego człowieka. Na przykład, wśród młodzieży wyśmiewa się kogoś za to, że nigdy nie pił alkoholu, nie palił itd.

Najlepiej zatem wymówić słowa "Trzystopniowego Wybaczenia", aby pierwszy stopień był taki:

„Panie, ja ... ... (imię własne),
1) wybaczam mojej iluzorycznej części / iluzorycznej części ... ... (imię innej osoby lub osób),
2) wybaczam wszystkim jej/ich pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom,
3) wybaczam także wszelkim innym istotom,
blue dotz jakimikolwiek innymi szkodliwymi dla mnie funkcjami one są,
blue dotz jakiejkolwiek sieci iluzji one są,
blue dotz ilu stopni i poziomów one są, stojąc jedna za drugą,
4) wybaczam także wszystkim ich twórcom!
Wybaczam im z całego serca i duszy wszystko, co szkodliwego spowodowały mi do tej pory, co powodują mi w tej chwili i wszystko szkodliwe, co ewentualnie postanowią spowodować mi w przyszłości!"

Ten dodatek do pierwszego stopnia Trzystopniowego Wybaczenia, który właśnie wam dałem, może być dla was bardzo pożyteczny w przyszłości, jeżeli postanowicie używać go i odmawiać, gdy komuś coś wybaczacie. W ten sposób można dotrzeć do wszystkich, którzy zabrali część waszej energii, gdy coś zgrzeszyliście. I gdy najpierw pokajacie się przede Mną poprzez Trzystopniowe Pokajanie, a następnie wybaczycie im wszystkim, wasza strata energii zostanie odzyskana wraz z odsetkami, w stopniu, który jest możliwy do uzyskania w zależności od stopnia waszego pokajania się przede Mną i wybaczenia, którego udzielacie wszystkim, którzy wam zaszkodzili lub próbują to zrobić.

Najlepiej jest pokajać się przede Mną za wszystko, co zgrzeszyliście we wszystkich czasach, co do tej pory pozwalało siłom iluzji popychać was do popełnienia grzechu raz za razem. Nacisk na was może zostać zaprzestany, zanim dojdzie do popełnienia grzechu, po waszym szczerym pokajaniu się przede Mną i szczerym wybaczeniu za to, co szkodliwego próbują wam spowodować w tej chwili wasza lub obca iluzoryczna część i wszystkie siły iluzji, które również dążą dostać część waszej energii.

JAM JEST Obecność Jedynego błogosławię was, miłe moje dzieci, byście byli skuteczni zawsze, gdy postanowicie zachować karmiczną czystość i zachować swoją energię, robiąc to, czego dopiero was nauczyłem.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net