Pytanie i odpowiedź 71

Poprawna mowa

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 3. stycznia 2018 r.

 

Pytanie: Zauważam, że w ciągu ostatniego roku pogarsza się poprawna mowa ludzi. Zmienia się i staje się jakby bardziej uproszczona. Z czego to wynika?

Odpowiedź: Jest to związane z procesem inwolucji, który przebiega w tym momencie w społeczeństwach, w których dzieci siedzą przeważnie przed komputerami od najmłodszych lat i grają w gry komputerowe, które są wyjątkowo szkodliwe i skierowane do ich ogłupienia, zamiast aby dzieci obcowały ze sobą i bawiły się na zewnątrz, a w domu czytały książki i pomagały rodzicom w pracach domowych i w ich sprawach.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net