Pytanie i odpowiedź 118

Przesłania-Obrazy

Pytanie i odpowiedź na niego Obecności Jedynego 2 stycznia 2018 roku

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie zostało zadane przez Rosicę Awełę: Miły Ojcze Jedyny, czy dajesz Dopuszczenie, abym w ciągu 2018 roku otrzymywała Przesłania-Obrazy?

Odpowiedź: Skończył się czas tej Mojej Łaski i programu, wyznaczonego na otrzymywanie Przesłań-Obrazów i zamieszczenia jednego Przesłania-Obrazu na stronie ZJEDNOCZENIE każdego tygodnia. Każdy może oglądać znajdujące się na stronie Przesłania-Obrazy kiedy tylko i ile zechce i które z nich zechce. One nadal zachowują swoje dobroczynne i ochronne działanie, gdy człowiek odnosi się do nich z Wdzięcznością i Boską Miłością do Mnie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net