Pytanie i odpowiedź 73

Redukowanie iluzorycznej części

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 2 stycznia 2018 r.

 

Pytanie: Kto powoduje, że w kluczowych momentach – gdy jem, gdy jestem w toalecie albo wykonuję pracę w duchowości, szczególnie jak czytam lub odmawiam ważny tekst, na przykład Błogosławieństwo Obecności Jedynego, we mnie pojawia się silna myśl i uczucie osądzania albo inna negatywność do jakiegoś człowieka czy wydarzenia? Kto mi to robi? Co należy zrobić, aby przerwać tę ingerencję? Ja, … … (imię) wymagam, szczerze chcę i proszę, miły Ojcze Jedyny, o pomoc!

Odpowiedź: Robi to iluzoryczna część tego mężczyzny. To jest jej praca – aby zabierać mu energię w kluczowych momentach. Dotyczy to wszystkich ludzi. Do tego dochodzi, kiedy iluzoryczna część ma dostęp do większej energii, tzn. we wszystkich przypadkach otwarcia się do Boga: podczas wykonywania codziennej praktyki duchowej, podczas jedzenia, kiedy człowiek jest w toalecie oraz gdy ma stosunek płciowy, jeśli człowiek jest bez wystarczająco dobrej ochrony i bez solidnie zablokowanej iluzorycznej części w tych momentach.

We wszystkich takich przypadkach najlepsze, co można zrobić, przerwać zajęcie i zacząć wybaczać swojej iluzorycznej części, a nawet więcej – wybaczać również wszystkim jej pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom, jak i wszystkim ich stwórcom przez „Trzystopniowe Wybaczanie”.

Im bardziej człowiek przebacza – natychmiast po zauważeniu takiej ingerencji czy nieco później, przy pierwszej okazji – tym bardziej redukuje się jego iluzoryczna część, aż zaprzestanie wtrącać się do niego. To znowu jest praca, którą człowiek ma wykonać sam. On sam karmił i powiększał swoją iluzoryczną część, a teraz sam ma ją zmniejszyć i stopić do całkowitego zniknięcia, aby wyzwolił się spod jej szkodliwego wpływu na niego!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net