Pytanie i odpowiedź 62

Trzystopniowe Przebaczenie sobie samemu

Pytanie skierowane na stronę ZJEDNOCZENIE w języku polskim i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 6. grudnia 2017 r.

 

Pytanie: Czy poprawne jest z Pańskiego punktu widzenia wykonywanie Duchowej praktyki 3-stopniowego Przebaczania sobie samemu za wszystko, co ten człowiek zgrzeszył?

Odpowiedź: Moje gratulacje, bardzo dobre pytanie.

Tak, można wykonywać praktykę 3-stopniowego Przebaczania sobie samemu, ale tylko w jednym przypadku – gdy człowiek wybacza swojej własnej iluzorycznej części za wszystkie jej szkodliwe oddziaływania na niego, przez co on grzeszył w swoim życiu do tej chwili pod jej wpływem i pod wpływem wszystkich jej podżegaczy i pomocników. Przebacza także tym wszystkim podżegaczom i pomocnikom, do którychkolwiek sieci iluzji oni należą, którzy pomagali jego iluzorycznej części, a także za każdym razem szkodliwie na niego wpływali do momentu, aż on zgrzeszy. Przebacza także twórcom wszystkich tych podżegaczy i pomocników.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net