Pytanie i odpowiedź 57

Proroctwа Fatimy z Portugalii

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 15 września 2017 r.

 

Pytanie: Jaki był cel proroctw Fatimy z Portugalii?

Odpowiedź: Jaki on by niе był, to jest już przeszłość. Minął czas ujawnienia tych proroctw, kiedy mogło nastąpić ich korzystne działanie. Bezsensem, stratą czasu i energii jest, aby odpowiadać, co mogłoby się stać.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net