Pytanie i odpowiedź 55

Kiedy zwierzę uderzy w auto – 3-stopniowe Pokajanie i 3 warunki bezpiecznej podróży

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 15 września 2017 r.

 

Pytanie: Co może zrobić człowiek – powiedzieć /przeprosić/ poprosić o przebaczenie, jeśli w auto, które prowadzi ten człowiek, uderzy zwierzę?

Odpowiedź: Bardzo dobre pytanie. Dla tego człowieka dobrze jest przy pierwszej możliwości zatrzymać pojazd na poboczu, przykryć się przed otwarciem się na Boga i wykonać co następuje.

Po pierwsze, pokajać się przede Mną – Obecnością Jedynego Ojca, najlepiej 3-stopniowym Pokajaniem:

1) Kajam się, Panie, z całego serca i duszy za wszystko, co zgrzeszyłem/łam, że to się wydarzyło … … … (opisać sytuację).

Np. uderzyłem/łam zwierzę na drodze przez nieuwagę, ponieważ prowadziłem/łam pojazd zbyt szybko, aby móc zmniejszyć prędkość, zatrzymać się dla swojego bezpieczeństwa i innych uczestników ruchu i zrobić to w odpowiednim czasie, aby umożliwić zwierzęciu zdążyć odejść.

2) Ja, … … (pełne imię) wymagam, szczerze chcę i proszę o wybaczenie i pomoc z Góry, abym zaprzestał(a) tak grzeszyć!

3) Dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i duszy, za Wybaczenie i pomoc! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

Po drugie, człowiek ma natychmiast poprosić o przebaczenie to zwierzę i cały jego rodzaj i królestwo – z całego serca i duszy, słowami idącymi wprost z jego Duszy, za to, że je zranił, spowodował cierpienia i/lub wczesną śmierć, a także za cierpienia wyrządzone jego bliźnim, całemu jego rodzajowi i królestwu!

 

Po trzecie, przed kontynuacją podróży należy odmówić „Wezwanie do elementali i zwierząt przed podróżą”:

Panie, ja … … (pełne imię), wzywam na pomoc wszystkie elementale, znajdujące się dookoła mnie podczas mojej podróży: pomóżcie, aby zwierzęta, które są jeszcze daleko przed moim pojazdem, usuwały się z całej mojej drogi, aby pozostały przy życiu i zdrowiu i chroniły mnie i ludzi, jadących wraz ze mną, a także mój pojazd przed wypadkiem drogowym, za co wam Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Ja … … (pełne imię), wzywam również wszystkie zwierzęta, znajdujące się blisko trasy, którą będę podróżować: odejdźcie na bok zawczasu, wystarczająco daleko od mojego pojazdu, abyście pozostały zdrowe, żywe i chroniły mnie i ludzi, jadących ze mną, a także mój pojazd przed wypadkiem, za co wam Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM

W przypadku, kiedy człowiek jest pasażerem pojazdu, to wezwanie będzie takie:

Panie, ja … … (pełne imię), wzywam na pomoc wszystkie elementale, znajdujące się dookoła mnie podczas mojej podróży: pomóżcie, aby zwierzęta, które są jeszcze daleko przed pojazdem, w którym jadę, schodziły z drogi na całej długości trasy i które należy ominąć, aby pozostały żywe, zdrowe i aby chroniły kierującego pojazdem (kierowcę, pilota, kapitana i załogę, …) oraz mnie i ludzi, jadących ze mną, a także ten pojazd przed wypadkiem, za co wam Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Ja … … (pełne imię), wzywam wszystkie zwierzęta, znajdujące się blisko trasy, którą będę podróżować: odejdźcie z drogi w tym czasie, wystarczająco daleko od pojazdu, którym jadę, abyście pozostały żywe, zdrowe i chroniły kierującego pojazdem (kierowcę, pilota, kapitana i załogę, …) oraz mnie i ludzi, podróżujących ze mną, a także nasz pojazd przed wypadkiem, za co wam Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM

To wezwanie dobrze jest zawsze odmówić przed podróżą, dokądkolwiek, kiedykolwiek i czymkolwiek człowiek by podróżował, jako pasażer czy kierowca, od razu po odmówieniu „Wezwania do Świętego Archanioła Michała do pomocy w każdej chwili” i natychmiast wysłać swoją energię do kauzalnego ciała, odmawiając „Wezwanie po jakiejkolwiek pracy w duchowości” dane przez Buddę Wajroczanę.

Na odmówienie tych 3 wezwań potrzeba tylko kilku minut, lecz są bardzo wartościowe. Mogą one pozbawić problemów i nieprzyjemności, uratować od realnego niebezpieczeństwa w drodze i od karmicznego obciążenia.

 

Po czwarte, kiedy człowiek kontynuuje swoja podróż, po tym, jak wykonał powyższe wskazówki, powinien tak prowadzić pojazd, aby w razie potrzeby mógł bezpiecznie zatrzymać się lub objechać pojawiające się na jego drodze zwierzę, człowieka lub jakikolwiek przedmiot.

 

Po piąte, na koniec należy Podziękować z całego serca za skuteczne dotarcie do celu, przy pierwszej możliwości (w odosobnieniu):
blue dotMi – Obecności Jedynego,
blue dotŚwiętemu Archaniołowi Michałowi i wszystkim Aniołom Ochrony,
blue dotelementalom, wszystkim ludziom i zwierzętom, którzy schodzili z jego drogi i sprzed pojazdu, którym jechał.

Trzeci, czwarty i piąty punkt składają się na warunki bezpiecznej podróży.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net