Pytanie i odpowiedź 53

Wezwanie przed odbyciem aktu seksualnego małżonków

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 13 września 2017 r.

  Już z Góry było wskazane, że przed odbyciem aktu seksualnego małżonków dobrze jest, aby dostroili się i nakierowali jego energię do Wyższych oktaw Światła, odmawiając następujące wezwanie:

Panie, powierzam Tobie całkowicie bezinteresownie i bezwarunkowo
Energię Stworzenia – energię Wielkiej Matki,
którą należy zawirować między nami,
mną … … (imiona własne) i moim mężem/moją żoną … … (imiona własne).
Splatamy swoją męską i żeńską energię w jedność
i Tobie pozostawiamy rozporządzenie nią,
tak, jak Ty uważasz za słuszne, miły Ojcze Niebiański.
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Ci, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

Pytanie: Gdy jeden z małżonków poczuje dyskomfort od wezwania, zrezygnuje z jego odmówienia i pojawia się różnica zdań między nimi, czyli relacje pogarszają się, czy dopuszczalne i dobre jest z Pańskiego punktu widzenia, aby przygotował się tylko jeden z nich i w jaki sposób?

Odpowiedź: Najlepiej, aby małżonkowie wypełnili to, co zostało wskazane.

Jeśli jednemu z nich brak chęci odmówienia wezwania, do przyjęcia jest, aby drugi z małżonków odmówił to wezwanie w imieniu obojga, a drugi tylko słuchał i tym samym uczestniczył.

Jeśli i drugi wariant jest niemożliwy do spełnienia przez negatywne ustosunkowanie jednego z małżonków, wtedy drugiemu należy poważnie zastanowić się, jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna tego.

Ponieważ jeśli w czasie aktu płciowego jeden z nich wyobraża sobie, że robi to z innym partnerem, a w naszym przypadku z inną kobietą lub z kilkoma, wtedy jest absolutnie zrozumiałe, że on będzie bez jakichkolwiek chęci odmawiania czy słuchania wezwania. To, co dzieje się w jego głowie w postaci myśli, wyobrażeń i uczuć, skierowanych w inną stronę – całkiem do sieci iluzji, co jest niebezpieczne dla współmałżonka – w tym przypadku dla jego żony, gdy jej myśli są czyste i ona jest w sieci Światła.

Niebezpiecznie jest dla obojga małżonków, jeśli oni oboje są Światłymi istotami, a ktoś z subtelnego planu popycha jednego z nich, aby dokonał wirtualnego seksu, który jest szkodliwy podczas realnego aktu, ponieważ jest to uważane za zdradę w myślach i uczuciach, gdyż odprowadza energie seksualną – energie stworzenia współmałżonków w tym momencie do sieci iluzji, co prowadzi do karmicznego obciążenia, naruszenia całości aury rodzinnej (jeśli coś jeszcze z niej zostało na dany moment i jeśli ona w ogóle istniała) do stworzenia możliwości, aby do aury wdarły się istoty astralne i żywiły się tą grzesznie skierowaną energią seksualną i skażoną energią Boskiej Miłości, która przestaje taką być.

Kiedy jeden z małżonków odmawia wskazane wezwanie, chroni on obojga od chaosu. Kiedy obydwoje odmawiają go, energia aktu płciowego kieruje się do Wyższych oktaw światła do ich Wyższych JAM JEST Obecności i może im pomagać – im obojgu, ich dzieciom i wnukom, kiedy będzie potrzeba.

A gdy jeden z małżonków jest przedstawicielem jakiejś z sieci iluzji lub Światłą istotą, ale prowadzi grzeszne życie i przeważnie znajduje się w sieci ciemności i tam oddaje swoją energię i kategorycznie odmawia wysłuchać je w milczącej zgodzie albo jest zupełnie przeciwny temu, aby jego imię zostało włączone do wezwania, wtedy drugiemu małżonkowi pozostaje jedynie odmówić wezwanie przed dokonaniem aktu płciowego, lecz tylko we własnym imieniu i w samotności, dokładnie je wymawiając.

Jeśli odmawia żona:

Panie, powierzam Tobie całkowicie bezinteresownie i bezwarunkowo
moją Energię Stworzenia – energię Wielkiej Matki,
którą mi … …(imiona własne) należy zawirować z moim mężem.
Splatam moją żeńska energię w jedność
z energią mojego męża i Tobie pozostawiam rozporządzenie nią,
tak jak Ty uważasz za słuszne, miły Ojcze Jedyny.
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Ci, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Jeśli odmawia mąż:

Panie, powierzam Tobie całkowicie bezinteresownie i bezwarunkowo
moją Energię Stworzenia – energię Wielkiej Matki,
którą mi … … (imiona własne) należy zawirować z moją żoną.
Splatam moją męską energię w jedność
z energią mojej żony i Tobie pozostawiam rozporządzenie nią,
tak jak Ty uważasz za słuszne, miły Ojcze Jedyny.
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Ci, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Również byłoby dobrze, aby wymawiający wezwanie małżonek obserwował siebie po akcie płciowym: jak on się czuje, czy ma przypływ energii, czy jest radosny, czy lekko mu na Duszy, czy chce mu się śpiewać, tańczyć, pracować, jak to zwykle bywa, kiedy energia obojga małżonków jest skierowana do Góry. Czy jest inaczej.

I jeśli wynik jest ujemny i tak się dzieje przez dłuższy czas i dzieje się to po tym, jak on przez jakiś czas odmawia wezwanie we własnym imieniu, wtedy należałoby głęboko przemyśleć to i zadać sobie jeszcze inne pytania, dopóki on jeszcze znajduje się w stosunkowo dobrym zdrowiu.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net