Pytanie i odpowiedź 41

Odnośnie Przesłań od Wzniesionych Istot Światła

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 27 sierpnia 2017 r.

 

Pytanie: przesłane na stronę ZJEDNOCZENIE w języku francuskim z Afryki – Kongo Brazzaville:

Od dłuższego czasu brak Przesłań od Wzniesionych Istot Światła, co się dzieje?

Odpowiedź: Rosica Aweła przestała odbierać Przesłania od Wzniesionych Istot Światła, ponieważ czas tej Łaski już upłynął. Teraz trwa czas następnej Mojej Łaski – JAM JEST Obecność Jedynego osobiście udzielam Nauki, która jest wam potrzebna w tych czasach. Nauka ta jest dawana w formie odpowiedzi na pytania, które Rosica Aweła zadaje Mi – są to jej pytania, pytania od jej bliźnich i pytania przesyłane na stronę.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net