Pytanie i odpowiedź 40

Dodatkowe pytania czytelników strony ZJEDNOCZENIA w związku ze śpiewaniem przed innymi ludźmi oraz własną twórczością

Pytania i odpowiedzi, udzielone na nie przez Obecność Jedynego w dniu 17 sierpnia 2017 r.

 

Pytanie: W związku z tym, że obecnie bezpieczniej jest śpiewać samemu, czy to samo dotyczy tańczenia, pisania wierszy, malowania obrazów itp.?

Odpowiedź: Tak, dotyczy to każdego rodzaju twórczości, jeżeli twórca w takiej chwili otwiera się do Boga, co wydarza się całkiem naturalnie, jeśli jest on istotą Światła, znajduje się w sieci Światła i wezwał Wzniesione Istoty Światła, by pomogły mu stworzyć Boski wzorzec.

 

Pytanie: Czy dobre jest udostępniać innym ludziom owoce własnej pracy twórczej?

Odpowiedź: Obecnie, a także we wszystkich następnych czasach przejściowych, które nadchodzą, jeżeli twórca jest istotą Światła, najlepiej dla niego będzie powstrzymać się od pokazywania ich szerokiej publiczności, jeżeli chce czuć się dobrze i być zdrowy.

Dobrze jest pokazać je tylko osobom, które są również w sieci Światła i będą cieszyły się, oglądając albo korzystając z tych prac, które będą błogosławić tego, kto je stworzył i podziękują wszystkim Siłom Światła, które włączyły się i tworzyły razem z nim, aby uzyskać ten Boski wzorzec. To będzie wzmacniało twórczy pierwiastek twórcy i tych, z którymi on podzielił się swoją pracą.

 

Pytanie: Jak można się dowiedzieć, do której sieci należy dana osoba lub grupa ludzi?

Odpowiedź: Dochodzi się do tego poprzez wzmocnienie: Daru rozróżniania, więzi z własną Wyższą Obecnością JAM JEST oraz ze swoim Nauczycielem na planie subtelnym z Hierarchii Światła. A do tego czasu najlepiej jest, by człowiek był bardzo uważny wobec wszystkich i wszystkiego. Ponieważ, jak powiedział wam Pan Sanat Kumara w swoim Przesłaniu z dnia 18 lipca 2014 roku, waszym zadaniem jest uratowanie swojej Duszy teraz, w tych czasach, a JAM JEST Obecność Jedynego dodałbym, że waszym zadaniem jest uratowanie swojej Duszy także we wszystkich następnych czasach przejściowych!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net