Pytanie i odpowiedź 77

Czy istnieją istoty z sieci ciemności, specjalizujące się na mnie?

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 21 maja 2017 r.

 

Pytanie: Czy istnieją jakieś istoty z sieci iluzji, specjalizujące się na mnie i kim/ jakie one są?

Odpowiedź: Na 1 osobę, znajdującą się we wcieleniu, w danym momencie przypada tylko jeden działający przedstawiciel od sił iluzji, który dominuje, bez znaczenia, z której sieci on jest. On może korzystać z usług pomagaczy, pomocników i podżegaczy z różnych sieci, lecz tylko do wypełnienia swojego zadania.

Kiedy czas, wyznaczony na wykonanie tego zadania dobiegnie końca, a on albo go wykonał, albo zawalił, przychodzi następny przedstawiciel wraz ze swoim zadaniem. Wszystko to jest karmicznie powiązane.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net