Pytanie i odpowiedź 66

Wymawianie dokładnego imienia tego, do kogo zwracacie się o pomoc

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 11 maja 2017 r.

 

Pytanie: Gdy człowiek prosi drugiego o pomoc, czy z Pańskiego punktu widzenia należy i dobrze jest wypowiedzieć imię tego, do kogo się zwraca o pomoc?

Odpowiedź: Tak, należy i jest ważne, aby imię zostało wypowiedziane. Co więcej: człowiek wymawia na głos pełne imię zarówno swoje, jak i tego, do kogo zwraca się o pomoc. Imię jest kodem i wymawianie jego udostępnia możliwość temu, kogo poproszono o pomoc, aby udzielił jej w tym momencie.

Należy wypowiedzieć:

„Ja, … … (pełne imię własne), wymagam, szczerze chce i proszę ciebie, … …(pełne imię własne), o pomoc … (wypowiada, o jaką pomoc mu chodzi)”.

I byłoby bardzo dobrze, gdy i ten, którego poproszono o pomoc, zgadzając się na pomoc, wypowie swoje imię i imię człowieka proszącego o pomoc:

„Ja, … …(pełne imię własne), z radością wykonam, co jest w moich siłach i możliwościach, aby pomóc ci, … … (pełne imię własne), w … (powtarza, o co go poproszono)”.

Następnie obaj serdecznie dziękują sobie nawzajem.

 

Kiedy prosi się o pomoc bez powiedzenia imion, mówiąc tylko: „Czy mógłbyś/moglibyście mi pomóc?” albo „Proszę mi pomóc”, tzn. bez wyartykułowania kodu osobistego danego człowieka (ludzi), wtedy może włączyć się ktoś inny z każdej sieci.

Dobrze będzie, gdy przyjmiecie tę informację do wiadomości i w przyszłości będziecie bardzo uważni ze swoimi słowami, ponieważ Słowo każdego, kto znajduje się w sieci Światła, posiada Siłę i on odpowiada za to, jak ją wykorzystać i komu przekazać, aby rozporządzał i rozkradał.

 

A jeśli komuś się przy braku tej wiedzy udało poprosić o pomoc bez wymienienia swojego imienia i/lub imienia człowieka, którego on prosił o pomoc, może on jednokrotnie powiedzieć:

„Panie, wybacz mi dotychczasowy brak wiedzy i wszystkie moje błędy.
Kajam się z całego serca i duszy!
I pomóż mi, miły Ojcze Jedyny, dostawać pomoc od tych, których prosiłem o pomoc tu, na planie materialnym, wypowiadając swoje imię i ich imiona, do przekształcenia z największą lekkością, prędkością i na 100% mojej karmy, która wychodzi do odpracowania w tym momencie. Dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!”

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net