Pytanie i odpowiedź 65

Kiedy pojawia się ból lub choroba

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 10. maja 2017 r.

 

Pytanie: Czy kości i stawy mogą boleć i chorować z powodu wyciągania energii życiowej lub z powodu obecności negatywnej energii?

Odpowiedź: Tak, mogą boleć i chorować kości i wszelkie inne narządy i układy człowieka, które stanowią jego słaby punkt, gdy bardzo często zabierano jego życiową energię. Do tego samego efektu dochodzi, gdy człowiek z sieci Światła jest zasilany/nasycany ujemną energią przez dłuższy czas.

Zatem człowiek zaczyna chorować:

1) albo z powodu długotrwałej obecności ujemnej energii lub przy nagłym powstaniu ogromnego ujemnego pola energetycznego w nim i/lub w otaczającej go przestrzeni;

2) albo z powodu braku wystarczającej energii życiowej.

Wtedy zaczynają chorować i chorują chronicznie lub całkowicie przestają działać te układy/narządy/tkanki, które są połączone na poziomie pola z odpowiednim rodzajem negatywności lub które pozostały bez zasilania energetycznego z powodu wyczerpania się energii z danego centrum energetycznego (czakry). To automatycznie prowadzi do zamykania tego centrum energetycznego w celu zabezpieczenia przed wyczerpaniem energii z Wyższej JAM JEST Obecności, a także aby Dusza zachowała całość swojej struktury.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net