Pytanie i odpowiedź 64

Odzyskanie energii zabranej przez członków własnej rodziny

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 10. maja 2017 r.

 

Pytanie: Zauważyłem, że kiedy moja żona i/lub moje dziecko utracą energię, to pobierają moją energię. Jednak kiedy im wybaczam, brak powrotu zabranej energii i ja nic nie dostaję, nawet gdy zrobię Trzystopniowe Przebaczenie trzy razy pod rząd.

Zastanawiałem się o powstałej sytuacji i doszedłem do następującego rozumienia: jak miałem spodziewać się powrotu zabranej mi energii po tym, jak wybaczam im, jeśli moja energia została użyta tylko w celu skompensowania deficytu energetycznego członków mojej rodziny bez skierowania jej do którejś z sieci iluzji?

Możliwe, że odzyskam swoją utraconą energię po wybaczeniu tym siłom iluzji, które odebrały im energię? Komu powinienem wybaczyć, aby odzyskać zabraną energię? Czy w ogóle istnieje sposób odzyskiwania energii i czy można to zrealizować?

Odpowiedź: Bardzo poprawne rozumienie. Tak, istnieje sposób i jest możliwe, by człowiek odzyskał swoją energię i to z odsetkami. Powiedziałbym nawet, że może okazać się, że ma o wiele więcej energii niż przed zabraniem jej, kiedy przebacza z całego serca i duszy.

Najlepszym i jedynym właściwym zachowaniem człowieka jest, aby przebaczał wszystkim siłom iluzji, do którejkolwiek sieci iluzji one należą, a także ich twórcom za to, że doprowadzili do grzechu niektórych z członków jego rodziny i zabrali im energię, przez co następnie oni musieli skompensować swój deficyt energii kosztem jego energii.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Uwaga Rosicy Aweły:

W dniu 17 grudnia 2017 r. Obecność Jedynego dodał, że w podobnych sytuacjach byłoby dobrze, by człowiek przebaczał Trzystopniowym Przebaczeniem członkom swojej rodziny i rodu, kolegom, współpracownikom, zwierzchnikom i klientom, przy czym do pierwszego stopnia doda i przebaczy następującym trzem grupom i ich przedstawicielom:

1) przebaczy iluzorycznej części każdego z członków jego rodziny/rodu/bliskich/znajomych, którzy zabrali jego energię, a także wszystkim pomagaczom (robią to cały czas) tych iluzorycznych części, do którychkolwiek sieci iluzji oni należą, którzy doprowadzili do tego, że ci członkowie rodziny/rodu i bliscy zrobili coś błędnego, na skutek czego oni potem stracili swoją energię;

2) przebaczy wszystkim siłom iluzji, do którychkolwiek sieci iluzji one należą, które zabrały energię członkom jego rodziny/rodu i bliskim, na skutek czego potem oni musieli skompensować swój deficyt energetyczny kosztem energii swojego bliźniego, nawet bez odczuwania tego, ponieważ to się dzieje automatycznie, na zasadzie naczyń połączonych;

3) przebaczy także twórcom wszystkich tych podżegaczy, pomagaczy i wszelkim siłom iluzji, do którychkolwiek sieci iluzji oni należą.

 

Więc Trzystopniowe Przebaczenie będzie następujące:

1. Panie, ja ............. (imię własne) przebaczam z całego serca i duszy 1), 2) i 3) (patrz wyżej).

2. Przebacz im i Ty, miły Ojcze Jedyny!

3. I dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i duszy!

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net