Pytanie i odpowiedź 67

Dziury w ubraniach, pościeli i dywanach

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 8 maja 2017 r.

 

Pytanie: Czy istnieje związek między faktem, że jest dziura w dywanie na podłodze, w tej jego części, która znajduje się pod łóżkiem i że człowiek, który leży i śpi na tym łóżku ciężko zachorował?

Czy jest coś, na co powinnyśmy zwracać uwagę w przyszłości odnośnie kobierców i dywanów w domu?

Odpowiedź: Tak, istnieje zależność. Bądźcie ostrożni w przyszłości i zaszywajcie/cerujcie dziury natychmiast jak je zauważycie. Lub połóżcie cały dywan pod łóżko, stół, krzesło i inne przedmioty, na które siadacie lub się kładziecie, a stare i uszkodzone sprzedajcie za symboliczną cenę lub spalcie.

To samo odnosi się do ubrania, które człowiek używa, jeśli chce zachować swoją aurę całą, być zdrowym i zdolnym do pracy. Ponieważ, gdy osoba ma dziurę lub dziurki w ubraniach, pościeli lub dywanach znajdujących się pod miejscami, gdzie ona siedzi lub leży i śpi, to sprawia, że łatwiej można ją uszkodzić, jeśli podda się ona jakiejkolwiek negatywności, wtedy jej aurę łatwiej można przebić i człowiek zaczyna tracić swoją drogocenną energię życiową.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net