Pytanie i odpowiedź 61

Pozostawianie na krótko bliskiego chorego samego w domu

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 9 kwietnia 2017 r.

 

Pytanie: Co najlepiej, z Pańskiego punktu widzenia, robić, gdy w domu jest bliski nam człowiek, który zachorował i boi się pozostawać sam, ponieważ czuje się źle, a ja od czasu do czasu mam pilną potrzebę wyjścia z domu na krótko w swoich sprawach i pozostawić go na ten czas samego w domu, ponieważ brakuje mi kogoś, kto mógłby mnie zastąpić i przebywać z nim, mimo ze staram się skrócić swoją nieobecność.

Odpowiedź: Chory bliźni, jeśli jest on psychicznie zdrowy i adekwatnie się zachowuje, spokojnie może pozostać sam w domu, lecz na krótko, i uda mu się to najlepszym sposobem, gdy z całą swoją Wiarą we Mnie głośno wezwie Mnie na pomoc w twojej obecności przed tym, jak wyjdziesz do pracy:

Panie, ja … … (imiona własne)
wymagam, szczerze chcę i proszę:
przyjdź mi na pomoc, dopóki jestem sam/sama,
abym poradził(a) sobie w najlepszy, z Pańskiego punktu widzenia, sposób,
który uratuje moją Duszę!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net