Pytanie i odpowiedź 47

5+1 najważniejszych zasad regeneracji, powrotu do życia i do stopniowego pełnego wyzdrowienia ciała fizycznego

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 14 marca 2017 r.

 

Pytanie: Kiedy po ciężkiej chorobie lub wypadku następuje wyzdrowienie? I co najlepiej zrobić człowiekowi, żeby wyzdrowieć?

Odpowiedź: Kiedy człowiek chorował dłuższy czas albo ucierpiał w czasie wypadku jakiegokolwiek rodzaju, po tym jak on dostatecznie się pokajał, aby przekształciła się jego karma, która jest pierwotną przyczyną choroby lub wypadku, albo w mękach i cierpieniach różnego rodzaju odpracował ją prawie całkowicie, wtedy włącza się proces uzdrowienia i regeneracji.

Jeśli choroba była bardzo ciężka, nastąpi długi okres powrotu do życia. Powinien on być powolny i stopniowy, aby świątynia fizyczna człowieka wytrzymała obciążenie.

Istnieje 5+1 najważniejszych warunków wyzdrowienia i powrotu do Życia, do dobrego zdrowia Ducha, Duszy i ciała i do stopniowego i pełnego wyzdrowienia ciała fizycznego.

Pierwszy najważniejszy warunek: zasypianie wieczorem podczas zachodu słońca, bez wyjątków.

Wtedy aniołom uzdrowicielom św. Archanioła Rafaela wystarcza czasu do północy, żeby popracować nad czterema niższymi ciałami człowieka do stopniowego ich odnowienia i uzdrowienia.

(Uwaga Rosicy Aweły: Aniołowie uzdrowiciele pracują nad uzdrowieniem ciał człowieka do północy. Ważny jest także czas astronomiczny. W tak zwanym czasie letnim aniołowie uzdrowiciele zajmują się uzdrawianiem ludzi do godziny pierwszej.)

Drugi najważniejszy warunek: w ciągu dnia mieć zawsze wyprostowany kręgosłup, do bólu rozciągać kręgosłup – podczas siedzenia i chodzenia, żeby przeznaczona do uzdrowienia człowieka energia płynęła w ciągu dnia przez jego główną energetyczną oś, aby zasilała wszystkie energetyczne centra – czakry – do wzmocnienia zdrowia, które człowiekowi poprawiali podczas snu aniołowie uzdrowiciele.

Trzeci najważniejszy warunek: każdego dnia poruszać się i wychodzić z domu, kiedy to stanie się możliwe. Spacerować coraz częściej i dalej, stopniowo, powoli, bez większego wysiłku, wydłużając czas i dystans.

Czwarty najważniejszy warunek: człowiek ma być w błogości, uśmiechnięty, promienny, w Radości i w największej Miłości do Mnie, z najczystszą Boską Miłością do Mnie i wszystkich Istot Światła z Hierarchii Światła, które zaangażowały się mu pomagać.

Piąty najważniejszy warunek: śpiewać pieśni ze strony ZJEDNOCZNIE*.
Wtedy nawiązuje się najszybsze połączenie z Wyższymi oktawami i znajdowanie się w stanie najczystszej Radości i Boskiej Miłości wraz ze wszystkimi aniołami niebiańskimi, które śpiewają razem z człowiekiem. Prowadzi to do pomnażania Radości i Boskiej Miłości, co jest wyjątkowo ważne do uzdrowienia, odnowienia i odmłodzenia, ponieważ w procesie odnawiania zachodzi proces regeneracji na poziomie komórek ciała fizycznego – odnawianie wszystkich komórek, budujących tkanki, organy i systemy, więc odbywa się całościowe odnawianie.
I jeszcze coś odnośnie śpiewu, który jest wyjątkowo ważnym warunkiem dobrego i jakościowego odnawiania, ponieważ służy jako katalizator odnawiających i uzdrawiających procesów. Śpiew wielokrotnie wzmacnia efekt tych procesów, zwiększa odporność i naturalne siły zachowawcze. Na wszystkich poziomach i we wszystkich niższych ciałach odbywa się wielokrotne wzmocnienie odporności i naturalnych sił ochronnych.

Kiedy zostaje odpracowane minimum 98% (a dla niektórych rodzajów karmy minimum stanowi 99%) każdego rodzaju karmy, którą człowiek ma i nadszedł czas na jej odpracowanie, startuje jego program odbudowy, jeśli tylko ma się do tego należyte zasoby energetyczne.

Aby ten proces przebiegał skutecznie, należy spełnić te 5 warunków.

Każdy z tych 5 warunków jest bardzo ważny, a słabe ich spełnienie lub całkowite lekceważenie któregoś z nich hamuje odnawianie i procesy uzdrawiania.

Gdy są lekceważone 2 i więcej z tych warunków lub wszystkie one wykonywane są słabo, procesy te mogą nawet zostać wstrzymane, ponieważ wtedy byłby brak podstaw do ich realizacji.

Istnieje jeszcze jeden warunek, wspomagający ogólny proces ratowania, uzdrawiania i odnawiania, więc wspomagający realizację wszystkich 5 warunków. Należy pić wodę. Spożywanie dużej ilości wody sprzyja wydalaniu na poziomie fizycznym z ciała wszystkiego, co ujemne i wszystkich toksyn.

Gdy pije się wodę w postaci herbaty ziołowej, jej siła się zwiększa w porównaniu ze zwykłą wodą.

Żywa woda posiada własną wielką Moc i brak potrzeby dodawania do niej jeszcze czegokolwiek.

Czy rozumiecie, o jakich ważnych rzeczach wam mówię?

Błogosławię was, miłe Moje dzieci, bądźcie skuteczne w wykonaniu tych 5+1 warunków każdego dnia!

 

Pytanie: Jeśli te procesy odnowy zastaną wstrzymane przez słabe wykonanie wszystkich 5+1 warunków albo przez niewykonanie 2 albo więcej z nich, co należy zrobić, aby przywrócić uzdrawiające i odnawiające procesy?

Odpowiedź: Człowiek ma szczerze i z całego serca pokajać się przede Mną i wymagać, szczerze chcieć i prosić o przywrócenie w nim uzdrawiających i odnawiających procesów. Do tego być bardzo uważnym i dokładnie przestrzegać 5+1 warunków, które sprzyjają jego uzdrowieniu i ratowaniu z pułapek iluzji.

JAM JEST Obecność Jedynego

под линия

Wyjaśnienie Rosicy Aweły:

Obecnie na stronie ZJEDNOCZENIE są tylko teksty tych pieśni, ponieważ z Góry było wskazane, aby usunąć ze strony ścieżki dźwiękowe. Trwa przygotowanie nut do pieśni, które zostaną opublikowane przy pierwszej możliwości.

Pieśni są wykonywane z wielka radością na każdym spotkaniu i tam uczestnicy zapamiętują melodie.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net