Pytanie i odpowiedź 45

Szkodliwe pole

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 14 marca 2017 r.

 

Pytanie: Czy istnieje coś szkodliwego w ścianie, dokładnie z tyłu od miejsca, gdzie pracuję przy komputerze? Ponieważ chce mi się spać podczas pracy na komputerze. Co najlepiej z Boskiego punktu widzenia robić od tego momentu?

Odpowiedź: Gdziekolwiek człowiek by nie pracował, na planie subtelnym może coś się wydarzyć i powstać szkodliwe dla niego pole sił iluzji, ich przedstawiciele będą usiłowali go uśpić, dopóki jest on karmicznie obciążony. Na ile człowiek oczyszcza się karmicznie, na tyle to pole będzie zmniejszało swój wpływ na niego.

Jest to całkiem naturalny proces przeciwdziałania, który go motywuje do oczyszczania się z karmy w przyśpieszonym tempie, jeśli on tego chce i wymaga. A także wymaga, szczerze chce i prosi o pomoc z Góry podczas oczyszczania karmicznego w przyśpieszonym tempie. I w pełni wykorzystuje 23 dzień każdego miesiąca do wzmocnionego oczyszczania karmicznego.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net