Pytanie i odpowiedź 44

Co robić, gdy ktoś poczuje coś złego
podczas wykonywania Praktyki duchowej „Przebaczaniе”

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 14 marca 2017 r.

 

Pytanie: Jak najlepiej z Pańskiego punktu widzenia ma postąpić człowiek, gdy poczuje coś złego podczas wykonywania wirtualnego przebaczenie komuś?

Odpowiedź: Cieszę się, że niektórzy ludzie czujnie śledzą, co się dzieje i zadają pytania, by wiedzieć, co się dzieje i być w stanie ochronić się na przyszłość.

W takim przypadku najlepiej jest natychmiast przerwać to, co się robi jako pracę w duchowości i prosić o pomoc z Góry, aby ta sytuacja się poprawiła, cokolwiek się wydarzyło, bez względu na przyczynę i pierwotną przyczynę wydarzenia.

W przypadku wirtualnego wykonywania Praktyki duchowej „Przebaczenie”, w każdej jej wersji – „Przebaczenie z bliźnim” czy „Przebaczenie innym”, gdy człowiek odczuje dyskomfort lub poczuje się źle w jakimkolwiek stopniu, najlepiej jest następnym razem, gdy znowu będzie miał potrzebę przebaczenia tej samej osobie, należy wykonać Duchową praktykę „3-stopniowe Przebaczenie”.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net