Pytanie i odpowiedź 43

Sukces osiągnięty metodami sieci iluzji

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 12 marca 2017 r.

 

Pytanie: Jaka jest przyczyna tego, że człowiek przez długi czas stara się bezskutecznie coś osiągnąć, co zostało wskazane z Góry, ale udaje mu się to zrobić wtedy, gdy wejdzie do sieci ciemności i zastosuje jej metody?

Odpowiedź: Przyczyna jest taka, że sukces został osiągnięty dzięki siłom z sieci ciemności. Wtedy przeciwdziałanie ustaje, ponieważ brak możliwości do odpracowywania Boskich cech w przypadku, gdy człowiek jest w iluzji, działa za pomocą jej metod i osiąga sukces. Takie sukcesy są iluzoryczne i tak naprawdę są największą porażką. Jeśli jednak osoba ta się pokaja i uświadomi to sobie, porażka ta może obrócić się w wielki sukces.

 

Pytania:

Czy błędne jest z Twojego punktu widzenia, Drogi Ojcze Jedyny, postępować w ten sposób?

I czy uzasadnione jest z Pańskiego punktu widzenia, by człowiek wchodził do sieci ciemności i poprzez użycie ich metod zapewniał sobie osiągnięcie tego, co polecono mu z Góry, po tym jak zauważył, że każda jego kolejna próba jest porażką i wynik jest minimalny?

Odpowiedzi:

Tak, błędne jest korzystanie z metod iluzji.

Brak wam Mojego pozwolenia na takie działania. Prawdziwy i najcenniejszy sukces dla każdego Światłego, Żywego człowieka jest, by wykonać to, co wskazane jest z Góry, tylko i wyłącznie metodami Światła! Człowiek tak powinien wywyższyć się w sieci Światła, umocnić w niej i karmicznie siebie oczyścić, aby z łatwością wykonywać każde Moje polecenie, aby każde przeciwdziałanie roztapiało się przed jego wzrokiem i Aspiracją, Wiarą i Wolą Boga w nim! Tak osiągnięty sukces jest prawdziwym sukcesem!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net