Pytanie i odpowiedź 42

Co się dzieje, kiedy któryś z członków grupy przejdzie, chociaż i na krótko, do sieci ciemności

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 12 marca 2017 r.

 

Pytanie: Jaka jest przyczyna tego, że czasem jeden albo kilka z członków pewnej grupy – do pracy w duchowości, rodziny czy w pracy – zaczyna źle obchodzić się z innymi lub z niektórymi z nich staje się szyderczy, grubiański itp.

Odpowiedź: Kiedy pewnego członka grupy\ ekipy\ wspólnoty ogarnia ciemność i on wchodzi do sieci ciemności, chociaż na krótko, słabsi członkowie tej wspólnoty dążą za nim. Tak się dzieje przez to, że wzmacnia się działanie ze strony sił iluzji celem wyprowadzenia ich z sieci Światła, ponieważ w tym momencie odbywa się to znacznie łatwiej. Następnie oni mogą pozostać w ciemności na znacznie dłuższy czas i im trudniej będzie wrócić do sieci Światła.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net